Home

Výška rovnoramenného lichoběžníku

Lichoběžník, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčky, výška

Lichoběžník - vypočet stran, obvodu, obsahu, úhlopříček

Velikost střední příčky (spojnice středů ramen) lichoběžníku je rovna aritmetickém průměru velikostí základen +. Obsah lichoběžníku = (+) ⋅. Lichoběžník je určen čtyřmi prvky, např. délkami jeho stran. Z nich lze určit i jeho výšku Obsah lichoběžníku. Obsahem lichoběžníku rozumíme velikost plochy, kterou lichoběžník zabírá. Obsah lichoběžníku, označíme ho S, je roven. kde v je výška lichoběžníku a je znázorněna zelenou barvou na následujícím obrázku

chtěla bych poprosit o pomoc. Potřebuji vypočítat výšku lichoběžníka ABCD kde srana a=5cm, b=3cm, AC=8cm, v=?. Děkuji předem za odpověď Lenk 02.12 Obsah rovnoramenného lichoběžníku. Zadání: Sestavte program, který vypočte ze zadané délky základen a,c a ramene b obsah rovnoramenného lichoběžníku. Řešení: Řešení má tři kroky: 1. Vypočítat délku úseku e jako polovinu rozdílu základen. 2 Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru 5:3, ramena mají délku 5 cm, výška v=4,8 cm. Vypočítejte obvod a obsah lichoběžníku. Děkuji Pro velikost Jak se vypočítá výška u rovnoramenného lichoběžníku? Témata: matematika. 1 reakce Mezek. 10.10.2012 18:25 | Nahlásit. Záleží na tom. co v tom lichoběžníku znáš. Když si jej namaluješ a z větší základny vedeš kolmici protějšímu vrcholu, dostaneš pravoúhlý trojúhelník. Jeho přeponou je rameno lichoběžníka. V rovnoramenném lichoběžníku je úhel při jedné základně o 40 stupňů menší než úhel u druhé základny. Jak jsou velké úhly v tomto lichoběžníku? Rovnoramenný lichoběžník Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru 5:3, ramena mají délku 5 cm, výška v=4,8 cm. Vypočítejte obvod a obsah.

Jaká je výška rovnoramenného lichoběžníku

Najít poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku. Vzorec. Rovnoramenný lichoběžník - ramena mají stejné délky. a - ramena. b - horní základna. c - dolní základn Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, výšku, úhlů rovnoramenného trojúhelníku a poloměr kružnice vepsané a opsané, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit jednotku a zvolit tak jednotk pro zadání a pro vypočet. Kalkulačka délky plochy 11. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku , je-li . Řešení: Obsah lichoběžníku je 30 cm2. 12. Vypočítejte obsah štítu domu tvaru rovnoramenného trojúhelníku, je-li: Řešení: Výška trojúhelníku rozdělí rovnoramenný trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky Výšku jsme vedli z vrcholu C.Druhý bod leží na protější straně AB (neboli strana c) a úsečka CP c je kolmá na stranu c.Bod P c se nazývá pata výšky; stranu c nazýváme základnou. Patu obvykle pojmenováváme po písmenu P s dolním indexem, kde je vrchol, z kterého výška vede. V tomto případě je to vrchol C.. Výšky se rýsuje celkem snadno, vezmete si pravítko a. 3 ze 4 9 1 max. 2 b. Jsou-li konstrukčně správně sestrojena obě řešení, toleruje se nepatrná nepřesnost. Rozlišuje se nepatrná nepřesnost (tolerována) a chyba v konstrukci (tj. 0 bodů)

Matematické Fórum / Výška rovnoramenného lichoběžníku

 1. Vypočítajte dĺžku ramien a obsah rovnoramenného trojuholníka, ak poznáte nasledujúce parametre: O = 20. a = 10, c = 4. v = 2 Riešenie je veľmi jednoduché. Stačí ak si zo vzorca pre výpočet obvodu rovnoramenného trojuholníka vyjadríme, čomu sa rovná dĺžka ramien: O = a + 2*b + c. 2*b = O - (a + c
 2. Výška k základně rozdělí rovnoramenný trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky. Těžnice k základně a výška k základně jsou totožné. Rovnostranný trojúhelník je speciálním případem rovnoramenného trojúhelníka. Ilustrace vlastností rovnoramenného trojúhelníka Obvod. Obvod rovnoramenného.
 3. 3) Vypočítejte obvod rovnoramenného lichoběžníku se základnami 6 cm a 4 cm a rameny velikosti 3 cm. 4) Vypočítejte obsah kosodélníku A D se stranou b = 5 cm a výškou v b = 4,3 cm. 5) Čtverec se stranou 6 cm a kosočtverec se stranou 9 cm mají stejný obsah. Jaká je výška kosočtverce

Matematické Fórum / Výška lichoběžníku

Lichoběžník - vzorce pro obvod lichoběžníku, obsah

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru 5:3, ramena mají délku 5cm, výška 4,8cm. Vypočítejte obvod a obsah lichoběžníku. (21,2 cm; 26,9 cm2 redhead Matematická úloha - obvody, obsahy. Ahoj, potřebovala bych poradit, jak přijít na výsledek této úlohy :) Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jestliže jeho základny mají délky 22 cm a 12 cm a jeho výška je o 1 cm kratší než jeho ramena výpočet výšky rovnoramenného lichoběžníku. Témata: Výška? Co takhle zjistit zbývající nezapsanou délku pro jediný trojúhelník, který je na obrázku? Lichoběžník je rovnoramenný, takže rozdíl dvou čísel (největší a nejmenší) nutno pak dělit dvěma nebo čtyřmi 4. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška: a = 6 cm, c = 8 cm, v = 3 cm. 5. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška: a = 12 cm, c = 85 cm, v = 3,5 dm. 6. Vypočítejte obsah lichoběžníku na obrázku (v cm2)

pak se jedná o rovnoramenný lichoběžník. Rovnoramenný lichoběžník je osově souměrný podle jediné přímky, spojnice středů základen, takže úhly při základnách jsou shodné. Proto je rovnoramenný lichoběžník tětivovým čtyřúhelníkem.. Lichoběžník je definovaný pomocí rovnoběžnosti, takže je to afinní pojem Výška lichob ěžníku je 9 cm. Př. 2: Vypo čti obsah rovnoramenného trojúhelníku se základnou o a =6cm a ramenem b =5cm . Vzorec pro obsah trojúhelníka 2 S =a v⋅a musím spo čítat výšku na jednu ze stran, které známe a b b v Trojúhelník je rovnoramenný výška na základnu je zárove ň t ěžnicí 2 2 2 2 a b

Vypočítejte výšku rovnoramenného lichoběžníku se základnami délky 21 cm a 6 cm a rameny 12,5 cm. × Řešení příkladu není k dispozici. Zobrazit výsledek Skrýt výsledek; Výsledek příkladu. Výška měří 10 cm.. Průřez železničního náspu má tvar rovnoramenného lichoběžníku, sklon svahů je 61°30´ a jejich délka je 3,5 m, horní šířka náspu je 7 m. Vypočítejte výšku a dolní šířku náspu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Konvičková c) kosočtverec - úhlopříčky podstavy kosočtverec - výška podstavy d) lichoběžník - obecný lichoběžníku - pravoúhlý lichoběžník - rovnoramenný 5.Pravidelný šestiboký hranol - podstava pravidelný šestiúhelník S = 6 . a . a = 6a2 V = a . a . a = a3 a h a h a . v S = 2 . + ( a + b + c ) . v Podstava je tvaru rovnoramenného lichoběžníku (b = d) a) b) Povrch hranolu je 95 cm2. Objem hranolu je 60 cm3. Čtyřboký hranol má podstavu tvaru rovnoramenného lichoběžníku o těchto rozměrech: Rovnoběžné strany mají délku a = 4 cm, c = 6 cm a rameno má délku 3 cm.Výška hranolu je v= 6 cm. Vypočítejte: a) objem hranol

Lichoběžník - Wikipedi

12) Vypočti obsah a obvod rovnoramenného lichoběžníku, je-li dán poměr základen 4 : 3, rameno b = 13 cm a výška v = 12 cm. 13) Kružnici s poloměrem r je vepsán pravidelný šestiúhelník. Urči obsah tohoto šestiúhelníku Komentáře . Transkript . matematika a řešení úlo

Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 53,2 cm a obsah 102 cm 2. 7. Výška a rovnoběžné strany lichoběžníku jsou v poměru v: a: c = 2:3:5, jeho obsah je S = 512 cm 2. Vypočtěte výšku a rovnoběžné strany. Řešení Výška půlí základnu a rozdělí rovnoramenný trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojú-helníky. V trojúhelníku ASC platí: AS = 24 : 2 = 12 cm, AC = 15 cm 222 2 22 22 15 1222 81 9 cm AC AS v v AC AS v AC AS v v v Výška rovnoramenného trojúhelníku má délku 9 cm. 10. Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku. paty výšky trojúhelníku (bod, kde výška kolmo protíná svou stranu: V: ortocentrum trojúhelníku (bod, kde se protínají všechny tři výšky) t a,t b,t c: těžnice trojúhelníku (spojnice mezi vrcholem a středem protější strany) T: těžiště trojúhelníku (bod, kde se protínají všechny tři těžnice) s a,s b,s Strany lichobežníka sú napr. a je 8 cm, b je 3 cm, c je 6 cm, d je 2 cm, výška v je 4 cm. Teda . a = 8, b = 3, c = 6, d = 2, v = 4. Obvod lichobežníka

Výška lichoběžníku je vzdálenost základen Michal Benda CC BY-NC-ND Speciálními případy lichoběžníků jsou lichoběžník pravoúhlý a lichoběžník rovnoramenný Lichobežník je rovnobežník, ktorý má práve jednu dvojicu rovnobežných strán. Rovnobežné strany sa nazývajú základne, rôznobežné strany potom ramená. Uhlopriečky sa navzájom nepolia ani na seba nie sú kolmé. Výška je kolmá vzdialenosť medzi základňami. Vzorc Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky a = 40 cm, c = 15 cm a rameno b = 19,5 cm . 16) Vypočítejte obsah štítu domu, který má tvar rovnoramenného trojúhelníku se základnou délky 12 m a rameny délek 7,5 m. 17

Obsah lichoběžníku — Matematika

2. Urči délku ramene rovnoramenného trojúhelníku, jehož výška měří 12 cm a základna 22 cm. v=12cm r2 = v2 + x2 x = 11cm r2 = v2 + x2 r2 = 122 + 112 r2 = 144 + 121 r2 = 265 r = r = 16,3 cm Z Pythagorovy věty vyplývá, že pak Délka ramene rovnoramenného trojúhelníku je 16,3 cm Výška a rovnoběžné strany lichoběžníku mají velikosti v 2poměru 2 : 3 : 5, obsah lichoběžníku je 512 cm. Určete velikost výšky a rovnoběžných stran. 21. Určete obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož úhlopříčky se protínají pod pravým úhlem a jehož střední příčka má velikost 20 cm. 22 3.2 6 5 7 6 ⋅4−4⋅ 5 12 = Řešení: 6 5 7 6 ⋅4−4⋅ 5 12 = 6 5 14 3 − 5 3 = 6 5 9 3 = 6 5 3 = 6 5 ⋅ 1 3 = 2 5 V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení. max. 4 body 4 4.1 Rozložte na součin: 2−16= Řešení: 2−16=(−4)(+4) 4.2 Umocněte a zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky) B p , D r , základna AB má velikost 4 cm a výška lichoběžníku je 3 cm. 9) Přepona KL pravoúhlého trojúhelníku KLM leží na přímce p. Sestrojt Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny jsou v poměru 3 : 5, rameno je dlouhé 6cm a výška je 4 cm. * 18. Sadem tvaru lichoběžníku prochází cesta kolmá na rovnoběžné strany. Je široká 80 cm. Délky základen jsou v poměru 5 : 3 a dél-ka delší základny k délce cesty je v poměru 5 : 6. Kolik metr

Výpočet výšky lichoběžníku - Poradte

Video obsahuje popis lichoběžníka, druhy lichoběžníků a vysvětlení pojmů výška a střední příčka 1) Výška pravidelného čtyřbokého hranolu je třikrát větší než délka podstavné hrany.Vypočítejte délku podstavné hrany, víte-li, že objem hranolu je 2 187 cm³. 2) Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li dány délky základen a = 40 cm, c = 15 cm a délka ramena b = 19,5 cm. 3) Výraz zjednodušte a správnost výpočtu ověřte dosazením k=-3

02.12 Obsah rovnoramenného lichoběžníku - MALLO

 1. 3. Vzorce pro délku úhlopříčky rovnoramenného lichoběžníku. Přijímáme, že A je dolní základna, B je horní, D je úhlopříčka, M je střední čára, H je výška, P je plocha lichoběžníku, α a β jsou úhly mezi úhlopříčkami. Určete délku následujících vzorců: - D = √ (M2 + H2); - D = √ (H2 + (A + B) 2/4)
 2. 6. Příčný řez železničního násypu má tvar rovnoramenného lichoběžníku. Horní základna tohoto lichoběžníku je 4,5 m, výška 2,6 m a úhel při základně má velikost 60°. Jaká je dolní šířka násypu? 7. Nájezdová rampa je dlouhá 6 m a svírá s vodorovnou rovinou úhel 14°. O koli
 3. 3) Výška a základny rovnoramenného lichoběžníku mají délky v poměru 2 : 3 : 5, obsah lichoběžníku je 2 048 cm². Určete délku ramene lichoběžníku. [16 5 cm] 4) Zemský rovník má délku přibližně 40 000 km. Kdyby se délka rovníku zvětšila o 1 m, o kolik by se zvětšil poloměr Země? [159 mm
 4. y je potřeba odvézt z výkopu tvaru rovnoramenného lichoběžníku, horní šířka je 3 metry, spodní šířka je 1,8 m, hloubka výkopu je 1m a délka 20m
 5. Je dána úsečka AS o velikosti 4,5 cm. Sestrojte všechny trojuh.ABC, které mají těžnici AS; γ = 30°, velikost AB = 4cm (Stará učebnice M1, str. 138/Př.3
 6. 1,2dm a 8cm, výška lichoběžníku je 3cm. Vypočtěte a. povrch desky pro výpočet spotřeby mořidla b. hmotnost desky, je-li hustota dřeva 600 kg.m-3. c. kolik desek můžeme naložit na auto o nosnosti 3 tuny. 10. Přivaděč vody do nádrže má průřez tvaru rovnoramenného lichoběžníku o délkách základen 0,6m a 0,9m a délc
 7. y je v náspu o délce 400m? (20800 m3) 3. Válcová nádrž pojme 60 hl vody a je hluboká 2,5 m. Vypočti průměr nádrže. (1,7 m) 4

Příklad: Rovnoramenný lichoběžník - slovní úloha z

 1. 5. Urči objem a povrch hranolu s podstavou tvaru pravoúhlého lichoběžníku. Podstava má základny a = 8 cm a c = 5 cm. Strana b je kolmá na stranu a a má délku b = 4 cm. Výška hranolu je v = 21 cm. Zaokrouhli na 1 desetinné místo. 6. Urči objem a povrch hranolu s podstavou tvaru rovnoramenného lichoběžníku. Podstav
 2. Například dopočitej výšku rovnoramenného trojůhelníku pokud je zadán poloměr kružnice opsané a jedna ze stran,výpočet stran rovnostraného trojúhelníku z obsahu a výšky ,vypočet obsahu pokud je zadán obvod rovnostranného trojúhelníku a výška. Délka základny rovnoramenného trojúhelníku je cm
 3. Dolní základna lichoběžníku má délku 3 m, horní základna (a strana trojúhelníku) má délku 2 m, výška lichoběžníku je 1,8 m a výška trojúhelníku je 0,6 m. Výška hranolu je 5 m. Vypočítejte. kolik m2 skla je třeba na jeho výrobu, jestliže 10 % povrchu tvoří kovová.
 4. Vypočítej objem a povrch podpůrného sloupu tvaru kolmého čtyřbokého hranolu, jehož podstavou je kosočtverec s úhlopříčkami u 1 = 102 cm, u 2 = 64 cm. Výška sloupu je 1,5 m. Bazén tvaru kolmého hranolu se dnem tvaru rovnoramenného lichoběžníku o rozměrech základen lichoběžníku 10 m a 18 m a rameny 7 m je hluboký 2 m

Kolik cihel bylo třeba na výstavbu čtyř zdí garáže o šířce 30 cm, jestliže na 1 m3 zdi se spotřebuje 290 cihel ? Rozměry podlahy garáže jsou 2,9 m a 5,4 m; výška garáže je 2,5 m a vrata mají rozměry 2,4 m a 2,1 m. Příklad 48 : Výška hranolu je 7,5 dm. Jeho podstavu tvoří pravoúhlý trojúhelní Rotací rovnoramenného trojúhelníku kolem jeho osy souměrnosti získáme přímý rotační kužel. Rotací obdélníku kolem jeho osy souměrnosti získáme přímý rotační válec. Rotací rovnoramenného lichoběžníku kolem jeho osy souměrnosti získáme přímý komolý kužel. Rotací kruhu kolem jeho průměru získáme kouli Vysvětlení postupu výpočtu obsahu trojúhelníku. Samozřejmostí jsou vzorce a kalkulačka. Obsah trojúhelníku komplexně a jednoduše na dostudujte.cz

Jak se vypočítá výška u rovnoramenného lichoběžníku? - Ontol

Výška kužele je v. Řešení: Těleso vznikne rotací rovnoramenného lichoběžníku kolem osy x. Lichoběžník je ohraničen osou x, dvěma přímkami x 1 = a = 0, x 2 = b = v a přímkou y = kx + q, kde konstanty kaq znamenají. Uhlopříčky 19 Určete délky uhlopříček kosočtverce, je-li obsah 156 cm 2 a strana 13 cm. Odpa Vypočtěte velikost základny a ramene rovnoramenného trojúhelníku, pokud rameno je o 1 cm delší než základna a výška na základnu je o 2 cm kratší než rameno. Vypočítejte obsah rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku. Hranol z obrázku má povrch 37 812 cm2. výška hranolu povrch hranolu Povrch hranolu Příklad: Vypočítejte povrch hranolu s podstavou tvaru rovnoramenného lichoběžníku a rozměry dle obrázku. základna č. 1 lichoběžníku základna č. 2 lichoběžníku výška lichoběžníku Hranol z obrázku má povrch 184,8 dm2 07-1 Výška pravidelného čtyřbokého hranolu je třikrát větší než délka podstavné hrany. Vypočítejte délku podstavné hrany, víte-li, že objem hranolu je 2 187 cm 3. 07-2 Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li dány délky základen a = 40 cm, c = 15 cm a délka ramena b = 19,5 cm

Lichoběžník - slovní úlohy z matematiky (strana 4

Video: Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku

Trujúhelník rovnoramenný - výpočet stran, obvodu, obsahu

 1. Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku , jehož základy jsou v poměru , rameno , výška . Vypočtěte výšku lichoběžníku, jsou-li dány základny s obsahem Vypočítejte obsah kruhové výseče, je-li poloměr a středový úhel má velikost
 2. Ramena rovnoramenného lichoběžníku mají stejnou velikost. Základna svírá s rameny Proto i výška na základnu AB bude pořád stejně velká. Z toho vyplývá, že obsah všech trojúhelníků na obrázku je stejně velký. 1. Stěnová úhlopříčka krychle má délku 18cm. Vypočtěte povrch krychle
 3. Obsahy a obvody rovinných obrazců 1) Délky základen lichoběžníku jsou Určete obsah plochy lichoběžníku. c = 8 10 metrů, výška v má velikost Obsh obvod rovinných obrzců 1) élk záklden lichoběžníku jsou Určete obsh ploch lichoběžníku. 8 = 4, 10 metrů, 7 c = 8 10 metrů, výšk v má velikost 5 4,8 10 metrů..
 4. 4)Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku, kde základny měří 14 cm a 9 cm, délka šikmého ramene je 7 cm. 5)Vypočítej obvod a obsah rovnoramenného lichoběžníku, kde základny měří 25 cm a 20 cm, ramena 16 cm
 5. (strana · příslušná výška) S = (a + c) · v obsah rovnoběžníku je DVOJNÁSOBNÝ než obsah původního lichoběžníku (použili jsme 2 stejné lichoběžníky) obsah lichoběžníku se vypočte 2 a c v S kde a, c jsou základny lichoběžníku a v je příslušná výška
 6. Vlastnosti rovnoramenného lichoběžníku. Rovnoramenný lichoběžník je souměrný podle společné osy obou základen. Úhlopříčky rovnoramenného lichoběžníka jsou shodné. Úhly přilehlé k základně rovnoramenného lichoběžníka jsou shodné. Součet velikostí úhlů přilehlých k některému ramenu lichoběžníka je 180°
 7. Konstrukce lichoběžníku: a, úhel DAB, úhel ABC, b. Konstrukce rovnoběžníku, jsou dány dvě sousední strany a výška na jednu z nich. Výpočet obsahu rovnoramenného trojúhelníku s využitím Pythagorovy věty..

 1. - výška lichoběžníku. 2. Vypočtěte objem pravidelného trojbokého hranolu, který má podstavnou hranu a = 6 cm, výšku podstavy v a = 5,5 cm, výška tělesa v = 8 cm. 3. Hranol má podstavu tvaru rovnoramenného lichoběžníku s rozměry: a = 5 cm, b = d = 2,5 cm, c = 2 cm, v = 2 cm (výška podstavy)
 2. Výška lichoběžníku Výška lichoběžníku je vzdálenost přímek, na kterých leží jeho základny. Obvod lichoběžníku Obvod lichoběžníku je součet délek všech jeho stran
 3. 1. Výška pravidelného čtyřbokého hranolu je třikrát větší než délka podstavné hrany. Vypočítejte délku podstavné hrany, víte-li, že objem hranolu je 2 187 cm3. 2. Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li dány délky základen a = 40 cm, c = 15 cm a délka ramena b = 19,5 cm. 3
 4. Největší spádová výška H[m] u potrubí s odklonem do 45°od svislice - 3 Nejmenší sklon [%] 3 1. Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Vavrirom Created Date

Výška trojúhelníku — Matematika

Planimetrie - lichoběžník

5 cm. Výška hranolu je cm. 3. Profil železobetonového nosníku má tvar rovnoramenného lichoběžníku se základnami ñ ì cm a ï ì cm a výškou ï ñ cm. Délka nosníku je m. Určete jeho objem a jeho hmotnost, když víte, že 1 m3 železobetonu má hmotnost , tuny 17. Výška na základnu rovnoramenného trojúhelníku má velikost 12,5 cm, ramena mají délku 15 cm. Vypočítejte poloměr kružnice trojúhelníku opsané. 18.Mezi třemi sloupy, jejichž paty leží v jedné přímce, je nataženo lanko. Vypočítejte výšku x třetího sloupu. (rozměry jsou v cm -Opakuj vlastnosti rovnoramenného lichoběžníku- uč. str. 61 nahoře -Narýsuj 63/2 a - rozbor, postup konstrukce, konstrukce nápověda: využijeme vlastností rovnoramenného lichoběžníku, takže úhel při vrcholu a je stejný jako při vrcholu B, dále velikost ramene BC je stejná jako velikost ramene AD Hráz má průřez tvaru rovnoramenného lichoběžníku: ramena 2,5m, základny 2,4m a 1m, výška 2,4m. DÚ 8. 9. 2015. dú 8. 9..docx (12966) V pondělí 14. 9. si napíšeme první testík - téma je POMĚR. DÚ 14. 9. 2015. Vypočítej trojčlenkou.docx (13017) DÚ 16. 9. 2015. 1) kolik % je 24 ze 750. 2) vypočítej základ, jestliže 17%. 2. Horní úsečka je horní základnou rovnoramenného lichoběžníku, který má dolní základnu dvojnásobné délky a jeho výška je 6 cm. 3. Lichoběžník popsaný v odstavci 2 sestroj. 4. Modrá úsečka je horní základnou rovnoramenného lichoběžníku, který má dolní základnu poloviční délky a jeho výška je 8 cm. 5

náčrt lichoběžníku pravoúhlého + jeho vlastnosti. a lichoběžníku rovnoramenného + jeho vlastnosti. Využijte k výpiskům přiloženou prezentace č. 2, kdo má problém se stažením, najde na internetu ZSPeska nebo může výpisek udělat i z jiných zdrojů. lichoběžník; druhy lichoběžníků, výška a střední příčka; Do. Vypočítej obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky v poměru . 3 : 5, rameno má délku . 6 cm . a výška . 4 cm. Délky základen lichoběžníku jsou v poměru . 2 : 3 . a délka střední příčky je . 5 cm. Urči délky základen. Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru . 5 : 3, ramena. 18) LICHOBĚŽNÍK, OBVOD, OBSAH LICHOBĚŽNÍKU Zápis: Lichoběžník Uč. str. 62 / A , RÁMEČEK , str. 63 / RÁMEČEK (načrtni lichoběžníky a zapiš do sešitu základní pojmy a vlastnosti lichoběžníku pravoúhlého a lichoběžníku rovnoramenného) Ukázková úloha Kolik tun sena se vejde na půdu stodoly 12 m dlouhé a 8 m široké, když výška trojúhelníkového štítu je 3,5 m ? 1 m 3 lisovaného sena má hmotnost 105 kg. Z bezpečnostních důvodů může být prostor zaplněn jen do tří čtvrtin. 13,23 t. 5. Vypočítej obsah pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s přeponou c délky 10 cm vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky a jeho výška je o 1 cm menší než délka ramene. z obrázku je zřejmá délka úsečky : v pravoúhlém trojúhelníku platí Pythagorova věta: výška: obsah: příklad: rovnoběžník rozděluje úhlopříčka na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky.

Komolý kužel vznikl rotací rovnoramenného lichoběžníku o obsahu 32 dm2, výškou 4 dm, a dolní základnou o 4 dm delší než horní. Vypočtěte velikost úhlu, který svírá strana kužele s dolní podstavou, a výšku základního kužele, jehož je komolý kužel součástí K správnému, dobrému, rychlému a přesnějšímu čtení se používá písmo dobře hmatné, tzn. bezpatkové, písmo dáno jednoduchými čarami (linie čar o stejném profilu, linie písma v řezu ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku), použita jen velká písmena Vypočti obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li délky základen 16 cm a 10 cm a rameno má délku 5 cm. S = 52 cm 2. 21. Čtverec má úhlopříčku dlouhou 18,2 cm. Vypočítej obvod a obsah čtverce. o = 51,48 cm; S = 165,62 cm 2 (str.165) 22 16. Výška vc = 4cm pravoúhlého trojúhelníka ABC s pravým úhlem u vrcholu C vytíná na přeponě dva úseky ca, cb. Vypočtěte délku přepony víte-li, že ca = 8 cm. [ 10 cm ] 17. Pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C má přeponu c = 28 cm a odvěsnu b = 14 cm

V rovnoramenném lichoběžníku má delší základna délku 17 cm, rameno 13 cm a výška 12 cm. Určete délku kratší základny, obsah a obvod tohoto lichoběžníku! B. 1. [4b] Vypočítejte obsah vyznačené plochy rovnoramenného lichoběžníku zakresleného do čtvercové sítě Výška rotačního válce je 4 cm. Osový řez válce má obsah 24 cm2. Vypočítejte v cm3 objem rotačního válce. (I2015/11) Hlavička s čepicí dřevěné figurky je vytvořena z polokoule (dolní polovina hlavy) a kuželu (čepice). Poloměr polokoule je stejný jako poloměr podstavy kuželu. Objem kuželu je shodný s objemem polokoule 4) Vypočítej obsah lichoběžníku, ac, a = 6m, b = 40dm, c = 300cm, d = 5m, v = 3m.Načrtni obrázek s rozměry. 5) Vypočítej obvod a obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky 7cm a 0,9dm, ramena 50mm, výška 4cm.Načrtni obrázek s rozměry. 6) Vypočítej výměru pozemku na obrázku Rovnoramenný III Základna rovnoramenného trojúhelníku je 30 cm, obsah 468 cm2. Vypočítejte obvod tohoto trojúhelníka. Výška Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník, je-li jeho obvod je 10? Výška RT Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou c = 51? Čtverec 2 Strana čtverce a = 15 cm, kolik cm je jeho. 2. Urči délku ramene rovnoramenného lichoběžníku o základnách a=24,6 cm a c=14,8 cm. Výška lichoběžníku je 6,5 cm. Náčrt: Výpočet 3. Vypočítejte délku přepony c v pravoúhlém trojúhelníku ABC s odvěsnami délek a = 12,6 cm a b = 9,5 cm. Náčrt: Výpočet: 4

 • Schleich koně bazoš.
 • Airbank vyber u sazky.
 • Králík kouše kabely.
 • Veganská restaurace praha 4.
 • Jak se slavi velikonoce v usa.
 • Pet pass.
 • Archive band.
 • Dálnice třanovice nebory.
 • John mayer official.
 • Shia labeouf filmy.
 • Yoga balance poses.
 • Jak vyčistit tkaničky od bot.
 • Plynový kotel vaillant.
 • R3hab all around the world.
 • Cort earth 70.
 • Vysavač stihl se 62.
 • Vytvoření certifikátu.
 • Monitorovací software.
 • Imagine dragons skladby 2019.
 • Lupénka ve vlasech léčba.
 • Čínská armáda.
 • Bavorsko znak.
 • Dodge ram 5500.
 • Nejlepsi zelenina pro psy.
 • Pizza ostrava.
 • Mrkvová bábovka s ořechy.
 • Zákon o drahách 2017.
 • Pendlovky wikipedie.
 • Zahradni vrata.
 • Eutanázie v belgii.
 • Grafem.
 • Stezka hastrmanů brniště.
 • Ameriky hradec králové.
 • Kozni ordinace.
 • Screenshot samsung j5 2016.
 • Turgo turbína.
 • Km travel jednodenní zájezdy.
 • Lovec čarodějnic.
 • Jak zrychlit tablet asus.
 • Dobre pneu.
 • Stařec a moře překladatel.