Home

Ohnisko geometrie

Geometrie zorného úhlu. V katalozích objektivů bývá pro každý objektiv uváděn zpravidla zorný úhel (α) pro úhlopříčku obrazu (u). V praxi fotografy více zajímá vodorovný zorný úhel (β) pro šířku obrazu (š), někdy i svislý úhel (γ) pro výšku obrazu (v). Pro objektiv o ohniskové vzdálenosti 50 mm a formát 24. Stejný součet vzdáleností od ohnisek pak znamená, že součet |EK|+|FK| musí být stejný jako součet |EL|+|FL| a stejně tak pro všechny ostatní body, které jsou na elipse.. Popis a vlastnosti elipsy #. Elipsa má dvě ohniska, označme je E a F.; Elipsa obsahuje dva hlavní vrcholy, A a B a dva vedlejší vrcholy, C a D.; Střed elipsy, na obrázku vrchol S, leží ve středu. Geometrie 1 CVIČENÍ Ohniskové vlastnosti kuželoseček Úlohy k řešení: 1. K elipse veďte tečny včetně bodů dotyku, jsou-li dány jejich ohniska a délka hlavní osy 2a: a) z bodu R b) rovnoběžné se zadaným směrem s. 2. Sestrojte elipsu, je-li dáno: E, M obecný bod elipsy, a, e. 3 3.6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE PARABOLY Klíčová slova této kapitoly: kuželosečka, parabola, ohnisko, řídící přímka, vrchol, osa, parametr paraboly, normální. Deskriptivní geometrie Téma 1: ohnisko F, tečny t1, t2, velikost excentricity e, f) tečna t s bodem dotyku T, střed S, velikost poloosy a. 2) K elipse určené ohnisky E, F a hlavní poloosou a sestrojte tečny: a) z daného vnějšího bodu R, b) rovnoběžné s přímkou s

ANALYTICKÁ GEOMETRIE PARABOLY a ohnisko [ ], [b) vrchol ]a rovnice řídící přímky , c) vrchol [ ]a rovnice řídící přímky , d) ohnisko [ ]a rovnice řídící přímky . Řešení: a) Ze zadání zjistíme, že se jedná o parabolu typu Rovnice má tvar . Je tedy nutné určit parametr Konstruktivní geometrie A Tématicky uspořádaný přehled příkazů SW Rhinoceros 5 používaných ve výuce. Téma Křivka → Parabola → Vrchol, ohnisko Plocha → Vytáhnout křivku → Podél křivky Plocha → Rovinné křivky Plocha → Hraniční křivky. Rotační plochy, kvadriky

Parabola je kuželosečka, což je křivka, která má od dané přímky a od daného bodu, který na té přímce neleží, konstantní vzdálenost.. Jak vypadá parabola #. Parabola je definovaná jedním bodem F a jednou přímkou d.Pro všechny body X této paraboly pak platí, že mají od tohoto bodu F a od přímky d stejnou vzdálenost. Prohlédněte si obrázek Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí - např. z neustálých pohybů zemských desek - podél zlomů.Větší zemětřesení se proto obvykle vyskytují v těch oblastech světa, kterými významné zlomy procházejí (západní pobřeží Ameriky, východní Asie a ostrovy mezi ní a Austrálií, Kavkaz, Turecko a Írán, Středomoří atd. Parabola - Ohnisko, Bod, Osa. Objevujte materiály. Rostoucí funkce; kruznice-opsana,vepsana; Rovnice přímky - tes

Ohnisková vzdálenost lidského oka - DIGIarena

geometrie a aby se tyto dvě disciplíny vzájemně doplňovaly. V textu je zařazeno mnoho obrázků, protože geometrie bez obrázků není geometrií. Úvodní kapitoly pojednávají o jednotlivých kuželosečkách a jejich 1 z lat. focus = ohnisko A F S F B 1 2 M C D Geometrie Kˇrivky A F 1 S R F 2 B o 1 M 1 M 2 M 4 M 3 C D o 2 e b a ! ! • pro dalˇs´ı konstrukce vyberme napˇr. bod M 2 a sestrojme pˇr´ımky F 1M 2,F 2M 2, coˇz jsou tzv. pr˚uvodiˇce bodu M 2; ty rozdˇel´ı rovinu na ˇctyˇri uhly´ , vˇzdy dva protˇejˇs´ı vrcholov´e shodn´e; uhe´ l, v nˇemˇz leˇz´ı stˇred S (nebo uhel´ k nˇemu vrcholovy)´ oznaˇcme ¯ω a. Úvod Apolloniova definice kuželoseček Apolloniova definice 3D Elipsa Zahradnická konstrukce elipsy Ohnisková definice elipsy Elipsa Analytická geometrie - Metrické úlohy v prostoru Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 88 395 Naučíme se, jak spočítat vzdálenost bodu o roviny, odchylku dvou rovin, odchylku roviny a přímky a mnoho dalších věcí

Elipsa — Matematika

 1. Stránky věnované výuce analytické geometrie na střední škole. Vrcholovou rovnici určíme ze souřadnic vrcholu paraboly a velikosti koeficientu p, který odpovídá dvojnásobku vzdálenosti vrcholu od řídicí přímky, p = 4. Je ještě potřeba vzít v úvahu, polohu vrcholu V vůči řídicí přímce paraboly. Naše parabola je otevřená‟ ve směru kladné poloosy x a.
 2. Příklad: Sestrojte kuželosečku, je-li dáno její ohnisko F 1, tečna t=TK s bodem T dotyku a excentricita e; F 1 [0;0], T[5;2], K[3;-4], e=3. zadání: ohnisko F 1 a tečna t=TK, kde T má být bodem dotyku; bod Q je souměrně sdružený s ohniskem F 1 podle tečny t, střed P úsečky F 1 Q je příslušná pata kolmice spuštěné z ohniska F 1 na tečnu t.
 3. Geometrie nepatří jenom do školních lavic! Třeba při focení krajiny vám dopomůže ke skvěle fungující kompozici. Nebojte, úhloměr a kružítko potřebovat nebudete, stačí se naučit v krajině rozpoznat a využít několik základních geometrických tvarů. S jejich pomocí zavedete divákův pohled přesně tam, kde ho chcete mít, zvýrazníte nějaký bod nebo dodáte fotce.
 4. Geometrie - konstrukce elipsy Od: luuluu 13.03.14 15:10 odpovědí: 2 změna: 14.03.14 08:04. Ahoj, mám za úkol sestrojit elipsu, je -li dáno F (ohnisko), body M, N - body elipsy a délka hlavní poloosy a. Můžete mi prosím někdo poradit začátek? Pak už jak jí dosestrojit těma různýma metodama znám jen jak získám vrcholy a.
 5. Bod F se nazývá ohnisko paraboly. Přímka d se nazývá řídící přímka paraboly. Přímka FD se nazývá osa paraboly, je kolmá k řídící přímce a prochází ohniskem. Bod V se nazývá vrchol paraboly a nachází se ve středu úsečky FD. Délku úsečky FD nazýváme parametrem paraboly.Jedná se o vzdálenost ohniska od řídící přímky
 6. Stáhněte si Ohnisko vektorovou grafiku z 123RF. Cenově dostupné ilustrace a vyhledávání z milionů vysoce kvalitních royalty-free vektorových klipartů a ilustrací

1 7.5.13 Rovnice paraboly Předpoklady: 7512 Př. 1: Sepiš všechny rovnice pro paraboly a nakresli k nim odpovídající obrázky.Na každém obrázku vyzna č ohnisko, řídící p římku a vzdálenost p. x py2 =2 F x y q p x py2 =−2 F x y q p y px2 =2 F x y q p y px2 =−2 F Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji ˇRešené úlohy na ohniskové vlastnosti kuzelosece Ohnisko vždy leží uvnitř paraboly. Bod, který leží přesně mezi řídící přímkou a ohniskem označujeme jako vrchol paraboly. Vrcholová rovnice paraboly. V rovnici, která parabolu popisuje bude vrchol V mít souřadnice [m;n]

Video: Konstruktivní geometrie A - ČVUT FS

P - ohnisko. Autor: Tomáš Cienciala. Nové materiály. Rozdíl vektorů Geometrie; 3D Grafy; Aplikace ke stažení. Konstruktivní geometrie A Tématicky uspořádaný přehled příkazů SW Rhinoceros 6 používaných ve výuce. Téma Rhinoceros 6 - nástroje, příkazy, nastavení; Kuželosečky. Křivka → Kružnice Křivka → Oblouk Křivka → Elipsa Křivka → Parabola → Vrchol, ohnisko Parabola - Ohnisko, Bod, Osa. Objevujte materiály. Příklad 4; Příklad 4 - Eliptický konoid; polopřímka v osové souměrnost

Parabola — Matematika

Naopak čím se ohnisko prodlužuje - čili obrazový úhel zmenšuje - a vy odcházíte dál od snímaného objektu, perspektiva obrazu se zhušťuje, mizí rušivé okolí (je-li tedy podle vašeho aktuálního záměru rušivé), geometrie se stává naprosto korektní a divák je soustředěn přímo na snímaný objekt 2. Domácí cvičení, dobrovolné příklady, za které může student získat body - 14 bod

Zemětřesení - Wikipedi

18t Analytická geometrie kružnice a elipsy Kružnice - množina všech bodů v rovině, které mají od středu S stejnou vzdálenost r. 1.) x2 + y2 = r2 - rovnice kružnice se středem v počátku 2.) (x - m)2 + (y - n)2 = r2 - rovnice kružnice s obecným středem S = [ m, n ] Rovnice kružnice v středovém tvaru (x - m)2 + (y - n)2 = r2 Po umocnění a úpravách dostaneme rovnici. AnalytickÆ geometrie lineÆrních a kvadratických œtvarø v rovinì.. 6.1. V tØto kapitole budeme studovat geometrickØ œlohy v rovinì analyticky, tj. lineÆrní a kvadratickØ zvanØho ohnisko paraboly, a od danØ płímky d, zvanØ łídící płímka paraboly. Je-li tedy M libovoln

Ohnisko požáru - místo, v němž došlo ke vzniku požáru; Ohnisko (geometrie) - význačný bod paraboly, hyperboly nebo elipsy; Obrazové ohnisko a předmětové ohnisko při optickém zobrazení; Ohnisko (epidemiologie) - místo, kde se vyskytuje původce nakažlivého onemocněn V2. Ohnisko kuželosečky je dotykovým bodem Dandelinovy kulové plochy. Řídící přímka paraboly leží v rovině dotykové kružnice příslušné Dandelinovy kulové plochy. V3. Množina všech bodů roviny, které mají od daného bodu a dané přímky (kter 1. Analytická geometrie - kružnice. 1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem . A =− [4; 5].1.2 Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed v bodě. S =− [3; 2] a má poloměr 4. 1.3. Napište obecnou rovnici kruž nice, která prochází bodem . K =− [1;

Urban, A., Deskriptivní geometrie I, SNTL, ALFA 1982. Cvičení: ohnisko F, tečny t 1, t 2, velikost poloosy a, e) ohnisko F, tečny t 1, t 2, velikost excentricity e, f) tečna t s bodem dotyku T, střed S, velikost poloosy a. 2) K elipse určené ohnisky E, F a hlavní poloosou a sestrojte tečny Ohnisko( <Kuželosečka> ) Určí a v grafu zobrazí ohniska (všechna) zadané kuželosečky. Citováno z http://wiki.geogebra.org/s/cs/index.php?title=Příkaz.

Geometrie 1 { dom ac uk oly Ukol je pova zov an za usp e sn e odevzdany, pokud vypracujete alespon jeden p r klad z ka zd eho bodu ozna cen eho arabskym c slem. 1.a)Sestrojte trojuheln k ABC, je-li d ano a b, c, , a>b. b)Sestrojte trojuheln k ABC, je-li d ano a+ b, c, v a polohování série reflektorů; Slunce - ohnisko. Příspěvek od nyx » stř 18. črc 2018 20:41:42 . Ahoj. Prosimvás, jak polohovat nejjednodušeji reflektory na ohnisko, tak aby bylo soustavně osluněno? Modifikace pohonů pro dalekohledy? Reflektory spojeny táhlem + mechanický hodinový strojek podobný hodinám kukačkám

26) Napište rovnici paraboly, která má vrchol v počátku a ohnisko F =[0;−12]. [ x 2 =−48 y ] 27) Napište rovnici paraboly, která má vrchol v počátku a řídicí přímku x =8 Podmínky: (geometrie, napětí, parametry expozice, vzdálenost ohnisko/filtry/detektor) polotloušťka d1/2 mm Al K1 K2 K3 Kstř celková filtrace mm Al soulad ano/ne požadavky na celkovou filtraci filtrace soulad (ano/ne) měřeno odchylka U (kVp) 5.3 Celková fitrace DŘ-dítě*) HM-dosp.* Title: M-Sa-CU054-Analytická geometrie paraboly Author: akh Last modified by: akh Created Date: 4/10/2012 3:10:00 PM Company: jkh Other titles: M-Sa-CU054-Analytická geometrie parabol Řídící přímka Ohnisko Vrchol Průsečíky s osami. Hra skončila. Na předchozí straně si můžete prohlédnout hrací plán, ve kterém jsou u zodpovězených otázek opět aktivní tlačítka pro skok na použité otázky. Tato strana je úmyslně prázdná Špatně, bohužel.Správně!!

Parabola - Ohnisko, Bod, Osa - GeoGebr

1) Sestrojíme řídící přímku d svisle u levého okraje stránky. Ohnisko bude ležet na ose paraboly. Je proto vhodné nejprve narýsovat osu o kolmou k řídící přímce d. Na ní vyznačíme ohnisko F ve vzdálenosti p od řídící přímky (od bodu D). 2) Vrchol V paraboly leží také na ose o, je to střed úsečky DF 1. osa o; łídící płímka d; ohnisko F; vrchol V 2. O; (O 2 ¡! VF) ^(jVOj = p) 3. os(O; p) Created Date: 10/5/2005 10:07:21 AM. Geometrie - namapování obrazce na válec (2) Problém se startem antiviru, mizení souborů, bluescreen (36) Praskání v reproduktorech při online videu (4) Lenovo vs. Alcatel (2) Je tato sestava ,tak akorát Z tabulky lze tedy zároveň vyplývají ohniskové délky základních objektivů pro jednotlivé formáty. Například kinofilmový základní objektiv by tedy měl mít ohnisko 43,3mm. V praxi se ovšem na nějaký ten milimetr nehledí a drtivá většina kinofilmových základních objektivů má ohnisko 50mm 10. 7. 2011 - 1 s; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm. Přísná pravoúhlá geometrie oken a prostupů je narušena šikmým vedením kabelů 10. 7. 2011 - 1 s; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm. Světle zbarvené povrchy ukazují na místa později poškozená, nebo ohrožená vlhkostí 10. 7. 2011 - 10 s; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 m

Parabola - rovnice paraboly

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST, zimní semestr Mongeovo promítání na dvě k sobě kolmé průmětny Rýsujte tužkou na formát A4, kancelářský papír. Vždy vypište text příkladu a své jméno v horní části, druh studia v dolní části Příklad: V kolmém promítání na nárysnu sestrojte tečnou rovinu τ v bodě A rotačního paraboloidu, který má ohnisko F a svislou osu o rotace; F[0;0;6], A[2;3;2]. zadání úlohy: osa o jdoucí svisle ohniskem F (při tomto zadání vlastně splývá osa o se souřadnicovou osou z) a bod A (v průmětu je jeho orientovaná vzdálenost od nárysny označena kótou Parabola je druh kuželosečky, rovinné křivky druhého stupně. Parabola je množina těch bodů roviny, které jsou stejně vzdáleny od dané přímky (tzv. řídicí přímka nebo také direktrix) jako od daného bodu, který na ní neleží (tzv. ohnisko neboli fokus)

Parabola. 29 řešených příkladů na parabolu (základní úlohy, rovnice, průsečíky). Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie, analytická geometrie Výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: Využití testu při přípravě k maturitě, při přípravě na VŠ, při opakování probraného celku. U každé otázky je právě jedna odpověď správná. Test obsahuje výhradně uzavřené úlohy

Projektivní geometrie 2 - přednáška a cvičení pro 3. ročník U: Literatura: V. Hlavatý, Projektivní geometrie I. M. Lávička, Geometrie II, ZČU PLzeň, 2006 Podmínky zápočtu: Zápočet je za průběžnou aktivitu na cvičeních, s tím že nejsou striktně časově rozlišována cvičení a přednášky - máme je podle potřeby V. Hlavat , Projektivn geometrie I. M. L vi ka, Geometrie II, Z U PLze , 2006 Podm nky z po tu: Z po et je za pr b nou aktivitu na cvi en ch, s t m e nejsou striktn asov rozli ov na cvi en a p edn ky - m me je podle pot eby. Aktivita na cvi en ch m e b t jak z voleje, tak s dom c p pravou Fórum MobilMania.cz. Víc lidí víc v ohraničené vedlejší osou, než ve které leží střed dané kružnice (ohnisko). 5) Do kružítka odměříme velikost úsečky | , opět zapíchneme postupně do obou ohnisek. Narýsujeme oblouky kružnice tak, aby protínaly oblouky kružnic z bodu 4) F - ohnisko p - parametr (vzdálenost ohniska od řídící p římky) V - vrchol paraboly Rovnice paraboly s vrcholem V[0,0 ]]]] a řídící p římkou rovnob ěžnou s osou y: y2 = 2p x y2 = - 2p x Rovnice paraboly s vrcholem V[0,0 ]]]] a řídící p římkou rovnob ěžnou s osou x: x2 = 2p y x2 = - 2p

Analytická geometrie - Kuželosečky - Elips

Konstrukce elipsy, když známe ohnisko a dvě tečny. Objevujte materiály. Řez krychle ABCDEFGH rovinou KIJ ; Množiny bodů v rovině - úloha 3.5. ANALYTICKÁ GEOMETRIE HYPERBOLY Klíčová slova této kapitoly: kuželosečka, hyperbola, ohnisko, střed, vrcholy, hlavní (reálná) a vedlejší (imaginární) osa, hlavní (reálná) a vedlejší (imaginární) poloosa, normální poloha, středová rovnice, obecná rovnice, rovnoosá hyperbola, sdružené hyperboly, vzájemn Při výletu na Milešovku jsem tam viděl heliograf a po té jsem se se svými chabými znalostmi (z kdysi fyziky) pokoušel zjistit, kde má koule ohnisko. Nějaké ohnisko mít bude, protože na tom principu heliograf funguje. V učebnicích jsem našel jen zjednodušené příklady čočky a z toho jsem to nějak nedal, vycházely mi nesmysly

Geometrie - Procvičování online - Umíme matik

Ohnisko vždy leží uvnitř paraboly. Bod, který leží přesně mezi řídící přímkou a ohniskem označujeme jako vrchol paraboly. Analytická geometrie) - Duration: 13:49. Isibalo. Orgonit ohnisko doširoka rozptýlí, rozředí, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř žádné negativní působení. Zjistíme pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole

Geometrie 1 { dom ac uk oly Ukol je pova zov an za usp e sn e odevzdany, pokud vypracujete alespon jeden p r klad z ka zd eho Sestrojte elipsu, je-li d ano jej ohnisko F, te cna ts bodem dotyku Ta dal s te cna t0. c)Sestrojte elipsu, je-li d ano jej ohnisko F, te cna ts bodem dotyku T a velikos Bod F je ohnisko paraboly d - řídicí přímka. Bod F neleží na d. Hodnota p je parametr paraboly. Vzájemnou polohu kuželosečky a přímky zjistíme řešením soustavy jejich rovnic, což vede na řešení kvadratické rovnice. Pokud D> 0 přímka je sečnica, jestliže D = 0 přímka je tečna, jestliže D <0 přímka je nesečnica V této práci jsou popsány komponenty akviziční a detekční geometrie 3. generace jednovrstvého CT skeneru. Dále se zabývá vysoko-kontrastním prostorovým rozlišením procesu zobrazení a jaký vliv mají parametry akviziční a detekční geometrie na limitní dosažitelné vysoko-kontrastní prostorové rozlišení

51 - Rovnice elipsy (MAT - Analytická geometrie) - YouTub

Nyní se budeme zabývat lomem a odrazem světla na kulovém optickém rozhraní. Na obr. 10.6 je znázorněna kulová plocha o poloměru R se středem v bodě C, která odděluje prostředí s indexem lomu a .Z bodu P vychází paprsek, který dopadá na optické rozhraní a láme se do bodu .Přímka prochází středem křivosti plochy, v uvedeném kontextu se nazývá osou zobrazovacího. Napište rovnici paraboly, která má ohnisko F = a řídící přímku d: . 30.3.o. Napište rovnici paraboly, která má ohnisko F = a řídící přímku d: . 30.4.o. Určete vzájemnou polohu a souřadnice společných bodů paraboly a přímky . 30.5. ohnisko a čočku. Tato vada je výraznější pro tlusté čočky. - 10 - Program Cabri Geometrie má takové vlastnosti, které umožňují jeho využití kromě matematiky a geometrie i ve fyzice. Prostředí umožňuje nejenom poměrně kvalitně rýsovat, ale na základě fyzikálních výpočtů vzniklé obrázky a schémata dynamicky.

Ohnisková definice hyperboly Konstruktivní geometrie

VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Délka úsečky, střed úsečky Délka úsečky AB: > @> 2 2 1 2 2 1 1, 1, 2, 2 AB AC BC x y A x y B x Elipsa( <Ohnisko F>, <Ohnisko G>, <Délka hlavní poloosy a>) Vytvoří elipsu s ohnisky F a G a hlavní poloosou délky a . Poznámka: Podmínka: Vzdalenost[F, G]<2a , pro menší délku poloosy vytvoří hyperbolu Podle geometrie čočky leží ohnisko 7 až 14 cm od zdroje rázové vlny. Cílem alternativního vývoje bylo vytvořit rázovou vlnu jednodušším způsobem, avšak se stejnými vlastnostmi, jako fokusovaná rázová vlna. Radiální rázová vlna vzniká pomocí ručního aplikátoru podobného pistoli. Projektil se stlačeným.

Bokorys modelu – GeoGebraDeskriptivní geometrie na MFF UK

Předmět deskriptivní geometrie je volitelným předmětem pro studenty III. a IV. ročníku. Vzhledem k volitelnosti předmětu probíhá výuka v menší skupině studentů (obvykle 4 - 8), čímž je zajištěn individuální přístup ke studentům a možnost úzké (ohnisko, vrchol, bod kuželosečky, tečna,) o sestrojí řez. Obr. 16: Porovnání B-B difrakční geometrie, kdy vzdálenosti ohnisko lampy - vzorek a vzorek - detektor jsou shodné (obrázek vlevo), a S-B difrakční geometrie, kdy úhel dopadu na vzorek je malý a pevný a mění se úhel odrazu a vzdálenost vzorek-detektor (obrázek vpravo 1 7.5.13 Rovnice paraboly Př. 1: Sepiš všechny rovnice pro paraboly a nakresli k nim odpovídající obrázky.Na každém obrázku vyzna č vzdálenost p. Př. 2: Ur či sou řadnice vrcholu, ohniska a rovnici řídící p římky paraboly, která je dána rovnicí ( ) ( )y x− = +1 6 22. 2 4 2 4-4-2-4 -2 x y V F q 3 Upravíme rovnici: ( ) ( )y x− = ⋅ +1 2 3 22 ⇒ vrchol Věta 4: Přímka spojující jedno ohnisko s bodem souměrně položeným k druhému ohnisku vzhledem k tečně t prochází dotykovým bodem T této tečny. Pomocí předchozích vět vyřešíme úlohy týkající se hyperboly a jejích tečen. Tečna v libovolném bodě hyperboly V libovolném bodě hyperboly h sestrojte její tečnu

 • Salzburg certi.
 • Xbox 360 avi.
 • Interier kuchyně.
 • Dřevěné dekorace svatba.
 • Pruh na plazmové televizi.
 • Nezvládám splácet dluhy.
 • Ječmínek prostějov.
 • Pěna do koupele 5l.
 • Stařec a moře překladatel.
 • Imigranti 2017.
 • Bukurešť parlament.
 • Nikon d40x bazar.
 • Kočka se dáví.
 • 104 autobus.
 • Výhody fúze.
 • Zmekcovac vody pro dum.
 • Ve znamení kon tiki pdf.
 • Bicom borelioza.
 • Shamballa náramek.
 • Prodej sena žatec.
 • Jak dlouho působí lexaurin.
 • Zpocené ruce a nohy.
 • Kelly clarkson brandon blackstock.
 • David švehlík druhé dítě.
 • Sépiová kost cena.
 • Máří magdaléna 2018.
 • Oranžový trojúhelník s vykřičníkem peugeot.
 • Yohimbin vedlejší účinky.
 • Kam na výlet se psem pardubický kraj.
 • Gall m sherdog.
 • Hewlett packard brno.
 • Kokosový koktejl alkohol.
 • Tesla roadster price.
 • Alergie na očních víčkách.
 • Svátky usa 2017.
 • Uvozovky nahoře klávesová zkratka.
 • Vtipná přísloví.
 • Venkovní štuk bílý.
 • Definice přírody.
 • Hbo go the originals.
 • Katalog požadavků český jazyk 2019.