Home

Podstatná jména rod a číslo

Rod, číslo a pád podstatných jmen. Urči u vyznačených podstatných jmen rod, číslo a pád. Až budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA. rod: životnost: číslo: pád: Paní učitelka ukazuje dětem pohoří. V přední lavici sedí dvě děvčata. Na stěně visí obraz zemského povrchu PODSTATNÁ JMÉNA. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě ti muži ty ženy ta koťat Rod a číslo. Ve větě jsou podstatná jména nejčastěji podmětem nebo předmětem, ale mohou být i jiným větným členem. Mění tvary podle pádu a čísla, a mají vždy jeden ze tří rodů : mužský, ženský, nebo střední (ten, ta, to). U podstatných jmen rodu mužského se rozlišují jména životná ( muž) a neživotná ( stroj ) Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. ROD, ČÍSLO, PÁD. Přehled ke stažení ZDE; Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pád Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková, hromadná Podstatná jména vyjadřují dvojí číslo: jednotné a množné . Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře nebo věc, například: Jiří, kočka, stůl, kniha, večeře

Rod, číslo a pád podstatných jmen - Luštěnk

Podstatná jména - rod, číslo, pád :: Školní projek

 1. 5 slov, která mají jiný rod pro jednotné a množné číslo. V množném čísle už jsou tato podstatná jména středního rodu. Čeština s maňásky. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 2. Podstatná jména, která mají v 1. p. j. č. jeden tvar Typ nešika. Některá podstatná jména domácího původu mohou pojmenovávat jak osobu mužského rodu životného, tak osobu rodu ženského, ale v 1. p. j. č. existuje pro obojí pojmenování stejný tvar, např. nešika, průvodčí, Jarka, Míša, popleta, choť a další.
 3. Číslo jednotné označuje jednu osobu, zvíře či věc (např. roztomilé kotě, nová tabule, větný rozbor). Číslo množné označuje větší množství osob, zvířat nebo věcí (např. vlnité vlasy, dozrálé třešně, podstatná jména)
 4. Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. kolo - bez kola (město - bez města) - vzor město. Vzor MĚST

Podstatná jména jsou názvy osob (muž), zvířat (pes), věcí (židle) a názvy dějů (plavání), vlastností (dobrota) a vztahů (láska). Jsou to slova ohebná (skloňují se). Určujeme u nich: pád, číslo, rod a vzor rod: Životnost: ČÍslo: pÁd : za myší. Podstatná jména látková můžeme sice počítat, ale musíme k nim přidat ještě i jiná slova, např.lahev vody, šálek kávy, zrnko soli. POZOR NA ČASTOU CHYBU! Dříví = podstatné jméno hromadné (hromada dřeva), číslo jednotné

Title: ��Pracovn� list Author: xxx Created Date: 12/13/2012 5:12:41 P Podstatná jména jako slovní druh. Dělení konkrétních i abstraktních jmen, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod a vzor. Vše přehledně včetně příkladů _____________________________________________________________________________________________________________________ Podstatná jména - označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - rozlišujeme rod a číslo podstatných jmén 2. Rod podstatného jména = mužský, ženský nebo střední - určuje se (téměř vždy) podle zakončení podstatnév 1. pádě jednotného čísl Podstatná jména jsou (stejně jako v čestině) výrazy označující konkrétní předměty, osoby a věci, ale i přírodní jevy a abstraktní pojmy. V angličtině na rozdíl od češtiny neexistují pády (takže významy českých pádů se vyjadřují většinou předložkami - viz studijní text Prepositions). Rozlišujeme u nich rod, číslo a na rozdíl od češtiny navíc.

Latinský název pro ně je substantiva. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména patří mezi ohebné slovní druhy, protože se jejich tvar mění v závislosti na pádu podstatného jména. U podstatných jmen se určují čtyři mluvnické kategorie, a to rod, číslo, pád a vzor Situaci nám značně ulehčí rozdělení na jednotné číslo (singulár) a množné číslo (plurál). Singulár. V jednotném čísle máme pouze tři typy skloňování: 1) silné (koncovka -(e)s v 2. pádě) → většina podstatných jmen mužského a všechna středního rodu 2) bez koncovky → všechna podstatná jména ženského rod Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, číslo množné, rod střední, vzor kuře; Skloňování podstatných jmen. Podstatná jména můžeme skloňovat pomocí pádových otázek. Všechny informace o pádech najdete v podsekci v zeleném bloku na této stránce Charakteristika. Podstatná jména v angličtině dělíme na: . Obecná (Common) . Počitatelná (Count/Countable) podstatná jména označující osoby a věci, které lze počítat na jednotky nebo kusy . Konkrétní (Concrete): např. dog, house, car, atd.; Abstraktní (Abstract): např. problem, difficulty, atd.; Nepočitatelná (Uncount/Uncountable) podstatná jména látková a.

Co jsou Podstatná jména? (rod a číslo, skloňování

Množné číslo lze použít pouze pro počitatelná podstatná jména. Nepočitatelná podstatná jména tvar pro množné číslo nemají. 1. Pravidelná tvorba množného čísla podstatných jmen. Pro většinu podstatných jmen v angličtině platí pravidlo, že při tvorbě množného čísla přidáme na konec jména souhlásku -s Mluvnické významy, které vyjadřují podstatná jména svými tvary jsou: rod, případně životnost, číslo a pád. Například: podstatné jméno pes: slovní význam: psovitá šelma chovaná jako domácí zvíře. mluvnický význam: rod mužský životný, číslo jednotné,. Vyhledám podstatná jména a určím jejich pád, číslo, rod a vzor. 8. Podstatná jména, definice, druhy. 9. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní pravidla. 10. Psaní velkých písmen u podstatných jmen - pracovní list s řešením. 11. Vlastní jména osobní, místní a názvy svátků - skloňování. 12 pád a číslo. b) Jak se tato podstatná jména nazývají? Krkonoše. mě nadchly. Dveře. jsme nemohli odemknout. U vyznačených podstatných jmen urči rod (u mužského taky životnost) a vzor. V zelí stál . strašák. Na polévce plavala mastná . oka. a) U vyznačených podstatných jmen urči . rod (u mužského taky životnost) a vzor Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají. Podstatné jméno hromadné pojmenovává soubor (souhrn, celek) počitatelných jednotlivin téhož druhu. Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek, v celém.

Podstatná jména - rod, životnost a číslo: BRZY - JAZYK - NAZÝVAT - RUZYNĚ: Pádové otázky: PŘÍDAVNÁ JMÉNA: Urči rod, číslo a pád podstatných jmen: ZÁJMENA: Podstatná jména obecná a vlastní: ČÍSLOVKY: 3. OPAKOVÁN PÁD, ČÍSLO, ROD (U MUŽSKÉHO ŽIVOTNOST . A NEŽIVOTNOST). 2.2.1. PODSTATNÁ JMÉNA HROMADNÁ, POMNOŽNÁ A LÁTKOVÁ Jak určíme mluvnický rod? Ukážeme si ukazovacím zájmenem: MUŽSKÝ ŽENSKÝ STŘEDN Í ten pes, hrad. ČÍSLO. U většiny podstatných jmen není až takový problém rozlišit číslo jednotné a číslo množné. Horší však je, když narazíme na podstatná pomnožná hromadná a látková. (Článek o těchto podstatných jménech pro vás také brzy napíšu.) ROD. U podstatných jmen rozlišujeme rod mužský, ženský a střední. Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál) Podstatná jména abstraktní naopak označují to, co je nehmotné, názvy dějů, vlastností a vztahů. Podst. jména jsou ohebná, skloňují se, určujeme u nich pád, číslo, rod a vzor

Podstatná jména: Čísla a rody podstatných jmen: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (11 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv podstatná jména - rod, číslo, pád, český jazyk, mluvnice, pravopis, procvičování, doplňování Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie Podstatná jména. by Mgr. Lubomír Šára · 20. srpna 2019. Uvědomíme si, co to jsou tvary stejného slova. Zaměříme se na číslo, rod a pád podstatných jmen. 1. Tvary slova. a) Ve slovech doplníme vynechaná písmena a poté vypíšeme všechny tvary slova bylina: cvičení. b.

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

Podstatná jména < Určování vzoru. Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Koncovka v 1.p. č.j. je stejná jako koncovka v 4.p. č.j. musíme zkusit množné číslo Vedle pomnožných podstatných jmen v striktním smyslu se vyskytují taková podstatná jména, kterých se užívá převážně v množném čísle, přitom jednotné číslo se vyskytuje a) řidčeji, Rod, číslo a pád podstatných mien, Bratislava 1962: Proti rodu má však menné číslo priame významové hodnoty (s. 58) Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění KUCIÁNOVÁ, Hana. Podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 04. 2008, [cit. 2020-12-08]

Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková

 1. 4: Český jazyk: Podstatná jména - rod mužský: Skloňování - tvary slov: 02a,
 2. Malou část představují i podstatná jména rodu ženského: сал ми, лéди. Pouze množné číslo má podstatné jméno спагéтти. Jak naznačuje název této skupiny, tato podstatná jména se neskloňují podle pádů. Pokud je blíže popisujeme, musíme mít na paměti, že mají gramatick
 3. jednotné číslo: množné číslo: příklad j.č. příklad mn.č. 1.) kuř e, (-ě) kuřat a sel e selat a: 2.) kuř ete, (-ěte) kuřat sel ete selat: 3.) kuř et i kuřat ům sel et i selat ům: 4.) kuř e kuřat a sel e selat a: 5.) kuř e kuřat a sel e selat a: 6.) kuř et i kuřat ech sel et i selat ech: 7.) kuř etem kuřat y sel.
 4. Pomnožná- podstatná jména, která mají množné mluvnické číslo, ale vyjadřují jednu věc Př.: ty housle - 1. nástroj Hromadná- podstatná jména, která mají jednotné mluvnické číslo, ale vyjadřují jednu hromadu věcí Př.: to listí - jedna hromada listí (spousta listů
 5. Rod a číslo přídavných jmen (gènere i nombre dels adjectius) Z hlediska flexe u přídavných jmen, podobně jako u podstatných, rozlišujeme rod a číslo. Tématická přídavná jména obvykle doprovázejí predikativní substantiva, tedy podstatná jména označující např. děj a podobné subjekty. Často z pohledu.
 6. Z textu vyber podstatná jména a urči je do tabulky. Školáci jeli vlakem do Prahy. Děvčata naší třídy vyhrála soutěž v plavání. Bělásci kladou vajíčka na listy zelí. podstatné jméno: rod: číslo

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 4. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Podstatná jména, mluvnické kategorie - pád, číslo, rod / test CJL-DK 016 Podstatná jména 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy. Posadil se do třetí lavice vedle Pavla. Je to dobrý sportovec. Po vyuþování půjde celá třída hrát vybíjenou na velké hřišt za mstem Podstatná jména se podle svého významu dělí na vlastní a obecná. Podstatná jména patří k mužskému, ženskému nebo střednímu rodu a mění se podle pádů (šest pádových tvarů) a podle čísla (jednotné číslo a množné číslo). Primární tvar podstatného jména je první pád (nominativ) jednotného čísla

Podstatné jméno - Wikipedi

 1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pád
 2. Podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičování 16.01.2016 21:32 Určování pádu Urči pád Urči pád 1 - pět cvičení Urči pád 2 - tři cvičení Urči pád 3 - tři cvičení Urči pád 4 - šest cvičení Ručičky - prstíky Testíky Určování čísla Urči číslo 1 - 4 cvičení Urči číslo 2 - 5cvičení.
 3. -> Stejně jako v češtině, tak i v němčině mají podstatná jména dvojí číslo ženského a středního. Je však třeba vědět, že rod podstatných jmen v němčině nemusí odpovídat rodu podstatných jmen v češtině. Proto je třeba naučit se společně s novým podstatným jménem také jeho rod, resp. člen
 4. Hlavní stránka - Angličtina online - Testy z angličtiny online a zdarma - Test Podstatná jména - ženský rod - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro mírně pokročilé (úroveň A2 - Pre-Intermediate)

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

 1. ch) 9. cvičení - podstatná jména v závorce napíšeme v množném čísle. i) 10. cvičení - u podstatných jmen určíme pád a vzor, utvoříme množné číslo. j) 11. cvičení - podstatná jména v závorkách napíšeme ve správném tvaru. k) 12. cvičení - u podstatného jména určíme vzor a doplníme správnou koncovku. 4
 2. Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa): Třídění slovních druhů - Školákov; Podstatná jména: Podstatná jména v příslovích - DUM; Pády - Školákov; Pády - přiřazování - Školákov; Rod podstatných jmen - Ryšavá; Rod (+ životnost u mužského rodu) - Školákov; Najdi podstatné.
 3. Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Na políčkách jsou napsána podstatná jména (v různých pádech) Pokud stoupne hráč na políčko, musí říci pád, číslo, rod a vzor u daného podstatného jména. Zda řekl správně, zkontroluje pomocí kartiček ke kontrole
 4. Podstatná-jména-BINGO-rod-číslo-pracovní-list; Podstatná-jména-č.j.-č.mn_.-obrázky-pracovní-list; Aktuality ČTĚTĚ-DŮLEŽITÉ !-OTEVŘENÍ ŠKOLY 18.11. 2020 OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 18. 11. 2020 POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY A INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY ve školním roce 2020/2021

Učírna - Číslo podstatných jme

TYP: ve druhém pádě koncovka -S / -ES (mužský a střední rod) Podle prvního typu se skloňuje většina podstatných jmen mužského rodu a všechna podstatná jména středního rodu. Kromě druhého pádu, ve kterém přibírá podstatné jméno oncovku -S nebo -ES, je tvar podstatného jména stále stejný Podstatná jména všech rodů mají v množném čísle člen die.V 3. pádu dochází při skloňování ke změně tvaru, podstatné jméno získává koncovku -n.. Slabé skloňování podstatných jmen. Na rozdíl silného dochází u slabého skloňování ke změně tvaru podstatného jména.Kromě 1. pádu získávají slabá podstatná jména koncovku -(e)n Podstatná jména v němčině. Německá podstatná jména se píší vždy velkým začátečným písmenem a mají před sebou člen, který určuje rod - mužský, ženský, střední nebo nulový. Podstatná jména - přehled gramatiky. Gramatika je rozdělená do následujících celků. Rozdělení podstatných jmen podle užití rod U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod: mužský - ženský - střední Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský neživotný. Podstatná jména mají zpravidla dvojí číslo: jednotné - množné Některá podstatná jména mají tvary čísla jednotného, ale znamenají více věcí.

Pomnožná podstatná jména - Moje čeština - Čeština na

Dětem lze zadat i různé texty a barevně označovat podstatná jména, např. modře vše, na co si ukáží TEN, červeně TA a žlutě TO. Po těchto průpravných úkolech jen stačí říci, že to, na co jsme si ukázali TEN je rod mužský, TA rod ženský a TO rod střední Podstatná jména jinak. Urči rod 1. Urči rod 2 . Procvičujeme pád, číslo, rod. Křemílek a Vochomůrka. U zvonečku . Podstatná jména rodu středního. Skloňování vzorů- tabulka. Vzor moře nebo kuře? - pomůcka - Moje čeština. Práce s textem - vyhledávání podstatných jmen rodu středního. Rod, číslo, pád a vzor. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich pád, číslo a rod. Skloňují se podle vzorů. Pád: 1) kdo, co 2) koho, čeho 3) komu, čemu 4) koho, co 5)oslovujeme 6)(o)kom, (o) čem 7) kým, čím. Číslo - většina podstatných jmen má jednotné číslo a množné. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10. Podíváme na většinu důležitých věcí okolo podstatných (substantiu) a přídavných (adjectiu) jmen, tedy ukážeme jak tvořit ženský rod, jak tvořit množné číslo a jaké používáme členy.Rod podstatných a přídavných jmen. Podstatná jména mohou být mužského nebo ženského rodu

Podstatná jména - rod, číslo, pád :: Třída u sluníčk

Podstatné jména látková, hromadná a pomnožná mají pouze jedno číslo. [editovat] Rod (genus) Podrobnější informace naleznete v článku Jmenný rod. Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie, která ovlivňuje skloňování podstaných jmen. Rod často souvisí s pohlavím a s životností či. Podstatná jména mohou mít různé přípony. Slova, která mají koncovku jako -heit nebo -keit, jsou podstatná jména odvozená z přídavných jmen. Píšeme je vždy s velkým písmenem a vždy mají člen die. Slova, která jsou zakončená na -ung, jsou podstatná jména odvozená ze sloves Snehulák - rod mužský řivodný, nebo rod mužský neživotný. Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný. T6akže zbovu: otázka není položena nesprávně, maximálně možná trochu stručně Při výuce tvarosloví - morfologie - se věnujeme jednotlivým slovním druhům. V tomto videu se naučíme podstatná jména

Podstatná jména

Přečtěte si, jak zvolit správný rod a číslo pro podstatná jména v italštině Když začnete učit italské gramatiky , uslyšíte jeden koncept opakovat znovu a znovu, a to: Vše v italštině, musí se shodují v rodu a čísle Jazyk : Čeština Speciální vzdělávací potřeby : Žádné Klíčová slova : podstatná jména, první slovní druh, podstatná jména rodu mužského - rod mužský životný a neživotný, podstatná jména rodu ženského, podstatná jména rodu středního, číslo jednotné a číslo množné u podstatných jmen - podstatná jména - rod II - podstatná jména - rod III - podstatná jména - číslo I - podstatná jména - číslo II - podstatná jména - pády I - ilustrace - podstatna jména - pády II - podstatná jména - pády III - podstatná jména - pády IV - podstatná jména - pády V - podstatná jména - vzory - rod střední - tabulka. - 1 - Podstatná a přídavná jména (procvičování) 1) Jistě si vzpomínáte, že jste vypracovávali úkol, který spočíval ve vyhledávání podstatných jmen v jednom ze cvičení (text je vybrán z jedné z učebnic pro šestý ročník). Úkol jsme však už nestihli zkontrolovat. Proto Vám nyní předkládám správné řešení a chtěla bych, abyste si sam Správné používání podstatných jmen je v angličtině poměrně snadné. Pravidla mají jen pár výjimek. Tento oddíl našeho průvodce se zabývá rodem, číslem a počitatelností podst. jmen, dále složenými podst. jmény (kompozity), pravidly pro psaní velkých písmen, názvy národností a přivlastňováním

PODSTATNÁ JMÉNA . Jméno: 1. Do podstatného jména z prvního sloupce přidej jedno písmeno tak, aby vzniklo jiné podstatné jméno. Zapiš je na druhou linku. Pro obě slova vyber jejich rod a číslo. podst. jm. rod: číslo -> podst. jm. rod: číslo: ve Ale jak se určuje rod a vzor u těhle slov? A číslo je jednotné nebo množné? Radši inko ať nejsem za negramotnou matku. Vinohrady a Vysočany budou vzor hrad - rod mužský; číslo množné. (Jsou to podstatná jména pomnožná a u těch je číslo množné). Prázdniny budou podle mě vzor žena, číslo množné, rod ženský podstatnÁ jmÉna kontrolnÍ skupina ŽÁkŮ lekce: 1. ohebnÉ slovnÍ druhy 2. podstatnÁ jmÉna konkrÉtnÍ, abstraktnÍ 3. podstatnÁ jmÉna pomnoŽnÁ, hromadnÁ, lÁtkovÁ vÝukovÉ cÍle: Žáci: číslo - singulár, plurál, rod - m, Ž, s a vzor. pŘÍdavnÁ jmÉna Podstatná jména - rod, číslo. DUM číslo 39525. Nová rod a číslo podstatných jmen: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni

PODSTATNÁ JMÉNAPodstatná jména

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

(vlastní jména se píšou s velkými písmeny na začátku) Zvláštní druhy podle schopnosti tvořit mluvnické číslo: pomnožná - nůžky, prázdniny, kalhoty, Vánoce (mají jen množné číslo) hromadná - kamení, dříví, žactvo, ptactvo (jednotné číslo označuje více věcí nebo tvorů ČÍSLO může být JEDNOTNÉ a MNOŽNÉ. Řekni tato podstatná jména v množném čísle: 1 dům, 1 auto, 1 teta, 1 kniha, 1 prodavač, 1 život, 1 pastelka, 1 počítač, 1 růže, 1 dědeček, 1 had, 1 kost, 1 strejda, 1 Pavel, 1 Zuzana, 1 vejce, 1 ryb

PODSTATNÁ JMÉNA URČUJEME - laminovaná ZÁLOŽKA | wwwPodstatná jména - test | datakabinet

5 slov, která mají jiný rod pro jednotné a množné číslo

Žák určuje slovní druhy, žák skloňuje podstatná jména. Klíčová slova: Podstatná jména (substantiva), rod, číslo, pád. Druh učebního materiálu: prezentace se shrnutím učiva a cvičeními. Cílová skupina: žák. Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ. Projekt EU - OPVK, projekt číslo:CZ.1.07/1. Podstatná jména. U podstatných jmen určete číslo a rod. netopýři - číslo bič - číslo , rod miliony - číslo , rod . na výstavách. Podstatná jména . jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ti, ty, ta. U podstatných jmen rozlišujeme tři rody: rod mužsk číslo jednotné - /ta/ kočka Podstatná jména - Rod (mužský, ženský, střední) - Děti si díky těmto pomůckám osvojují základní pravidla českého pravopisu prostřednictvím smyslů - zapojením zraku, sluchu i hmatu (tzv. multisenzorick. Produktové číslo: 1000000019292 PŘÍDAVNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie mají své pořadí - neměli byste přeskakovat - určujeme: pád, číslo, rod + životnost/neživotnost + druh a vzor /případně je pořadí opačné/!!! PÁD, ČÍSLO, ROD určujete podle podstatného jména, které je přídavným jménem rozvíjeno. druhy: tvrdý, měkký, přivlastňovac

Internetová jazyková příručka: Rod podstatných jme

Test podstatná jména - členy - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro začátečníky (úroveň A1 - Elementary) podstatná jména - rod. 3. ročník. 3 cvičení pexeso - urči rod a číslo; kvíz - urči rod a číslo podstatných jmen. Podstatná jména Poznávání podstatných jmen, mluvnických kategorií (rod, číslo, pád). Odkaz na televizní vysílání 3. ročník. Obsah Zásady Komunikace Zdroj

PRAVIDLA - Přídavná jména

fotogalerie úvod vyjmenovaná slova po b vyjmenovaná slova po l vyjmenovaná slova po m vyjmenovaná slova po p vyjmenovaná slova po s vyjmenovaná slova po v vyjmenovaná slova po z a mix slovní druhy-/u zájmen psaní mě-mně/ skladba jedn.věty/vět.čl/v.1 -2čl. čárky skl.souv.čárky‚předl.s‚z ‚vz‚ ú‚ů podstatná jména přídavná jména 1 -druhy př.jména 2. Přídavná jména (z lat. adjektiva, lat. jedn. č. adjektivum) jsou v pořádí druhým (2.) ohebným slovním druhem, stejně jako podstatná jména, zájmena, číslovky a slovesa. Označují vlastnost nebo vztah podstatných jmen, které rozvíjejí Podstatná jména (určujeme) - Petr Kupka (záložka) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). Více informac

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu středníh

Tvoření U všech sloves stejnými koncovkami (shodnými pro imperfektum), které se připojují ke kořeni budoucího času. U sloves III. třídy po odtržení koncového -e Všechny informace o produktu Podstatná jména a slovesa - Pracovní sešit 5, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Podstatná jména a slovesa - Pracovní sešit 5 Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, činností a jevů. U podstatných jmen určujeme ROD, ČÍSLO, PÁD, VZOR. ROD podstatných jmen je: Mužský životný a neživotný; Ženský; Střední; Číslo rozlišujeme jednotné a množné. !!!!! Pamatujme si! Podstatná jména skloňujeme pomocí sedmi pádových otázek

Učivo a úkoly :: 3
 • Dámská zimní kombinéza.
 • Celtic music.
 • Největší posilovna praha.
 • Akord g ukulele.
 • Dvo zalsi.
 • Shawn wayans the wayans bros.
 • Smutne citaty o psech.
 • Škola čepování piva.
 • Čtečka knih recenze.
 • Adrianne palicki filmer och tv program.
 • Krocan prodej brno.
 • Páv létá.
 • Kontaktní čočky problémy.
 • Jak dlouho užívat dimexol.
 • Kočárky patron recenze.
 • Francouzský klíč cena.
 • Makrodaktylie.
 • Dogscootering.
 • Ariana grande hair.
 • Den otců csfd.
 • Test renault laguna coupe 2.0 dci.
 • Batoh fox camolite.
 • Tetování chrudim.
 • Herní pc asus.
 • Živočich který žije celý život pod zemí.
 • Kdy rostou druhé zuby.
 • Římsy.
 • Kwiat lotosu joga znaczenie.
 • Jizvy na obličeji po akné.
 • Kaloba kapky v tehotenstvi.
 • Kabel ke kameře do auta.
 • Otrava fluorem.
 • Spacex starship.
 • Uml linux.
 • Dvo zalsi.
 • Dračí lodě nymburk program.
 • Rajce.net oblibena alba.
 • Skleníkový efekt princip.
 • Co do inhalatoru.
 • Tvoreni z pedigu.
 • Noční práce praha.