Home

Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi

Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi? - ČESKÉSTAVBY

Postup při zateplení střechy mezi a pod krokvemi je následující: Pro zateplení šikmé střechy doporučuje společnost Rockwool tyto izolační materiály z kamenné vlny: Airrock ND - má vynikající tepelně izolační vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti má hodnotu 0,035 W/m.K) a nejlepší zvukově izolační vlastnosti. Jak na zateplení šikmé střechy Pro skutečně kvalitní zateplení můžete kombinovat tento druh zateplení i se zateplením nad krokvemi . Nezapomeňte: Izolace se vkládá mezi krokve vždy větší, a to cca o 1-2 cm, aby v konstrukci dostatečně držela díky rozepření Postup při zateplení střechy mezi a pod krokvemi je následující: Důkladně změříme vnitřní rozteč mezi krokvemi, izolační desky řežeme vždy asi o 2 cm širší z důvodu řádného dotěsnění podél krokví. První vrstvu tepelné izolace lehce vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára Zateplení šikmé střechy pod krokvemi Vnitřní izolace střechy pomocí PIR tepelné izolace PAMAtherm a UNILIN U-therm. Tento typ tepelně izolačního systému je vhodný pro zateplování podkroví rodinných a bytových domů ve fázi již hotové střešní krytiny.Základní princip je vložení izolantu mezi krovy a následné doizolování v celé ploš pod krovy Zateplení šikmé střechy - postup U provětrávané střechy je třeba mezi izolací a pojistnou hydroizolační fólií dodržet provětrávací mezeru. Zateplení šikmé střechy - postup Desky řežeme o 2 cm širší než je světlost mezi krokvemi z důvodu řádného dotěsnění kolem krokví. Bude mezi nimi dobře držet.

Jak na zateplení šikmé střechy - ISOVE

 1. Zateplení šikmé střechy nad krokvemi Nadkrokevní izolace střechy pomocí PIR tepelné izolace PAMAtherm a UNILIN U-therm. Provádíme nejenom podkrokevní izolace střechy, ale zabýváme se také nadkrokevním zateplováním.Nadkrokevní PIRka je určen pro zateplení šikmých střech nad krokvemi a je vhodná jak pro novostavbu, tak částečně i pro rekonstrukci rodinného domu
 2. Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení. Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi
 3. Systém zateplení nad krokvemi je již nyní, v porovnání se zateplením mezi krokvemi a pod nimi, výhodnějším řešením celkové konstrukce zateplení šikmé střechy. Zateplení nad krokvemi . Ještě před několika málo lety byly tyto systémy, společně s mechanickým kotvením, dražší než klasické způsoby zateplování.
 4. V šikmé střeše sice budou také fungovat, ale hrozí zde riziko otevření spáry mezi krokví a izolací. Takto tuhé desky nemají žádnou flexibilitu a nedokáží se přizpůsobit tvaru mezery. Pokud se do šikmé střechy z nějakého důvodu přesto použijí, musí být vyříznuty velice přesně
 5. Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi. Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni

zateplenÍ ŠikmÉ stŘechy dvouplÁŠŤovÉ s izolacÍ mezi a pod krokvemi, zateplenÍ ŠikmÉ stŘechy dvouplÁŠŤovÉ s izolacÍ mezi a pod krokvemi, zateplenÍ v Úrovni kleŠtin. gspublisherengine.100.100 nÁzev vÝkresu nÁzev stavby investor projektant zodp. projektan Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách

Zateplování mezi a pod krokvemi Obr.: zateplení střechy mezi a pod krokvemi, zateplení střechy nad krokvemi, kombinované zateplení střechy mezi, nad a pod krokvemi Zateplování mezi a pod krokvemi je standardní konstrukční varianta použitelná pro vyhovující zateplení šikmé střechy Postup při zateplení střechy mezi a pod krokvemi je následující: 1. Důkladně změříme vnitřní rozteč mezi krokvemi, izolační desky řežeme vždy asi o 2 cm širší z důvodu řádného dotěsnění podél krokví. 2. První vrstvu tepelné izolace lehce vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná mezera nebo spára. 3

Tepelné izolace pro šikmé střechy, stropy a příčky - VašeJeden systém pro mnoho variant zateplení šikmé střechy

zateplenÍ ŠikmÉ stŘechy mezi a pod krokvemi Zateplení střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimního období, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení Zateplení šikmé střechy s izolací vloženou mezi a pod krokvemi Izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana vložena mezi dvě vrstvy izolace Izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana vlo-žena mezi 2. a 3. vrstvu izolace Izolace mezi a pod krokvemi, parozá-brana vložena mezi izolaci a konstrukci podhledu Střešní krytina na latíc Pro výpočet je uvažován typický řez skladby s krokvemi o šířce 100 mm s roztečí 900 mm. Nad krokvemi je dřevěný záklop 18 mm a parozábrana. Prostor pro vložení izolace zajišťuje krokvový námětek ze dřeva 60 × 100 (mm) a XPS 140 × 100 (mm). Kombinované zateplení mezi, nad a pod krokvemi Pro izolaci střechy mezi a pod krokvemi se nejčastěji používají materiály pro vnitřní zateplení. Ty se obecně dělí na materiály vyžadující použití parozábrany (např. minerální vlna, polystyren nebo PUR pěna) a materiály s kapilární aktivitou, které mají schopnost absorbovat vodu, podržet ji a za vhodných podmínek. Zateplení mezi krokvemi a pod nimi. Dnes standardní konstrukční varianta použitelná na vyhovující zateplení šikmé střechy s umístěním parozábrany na spodní tepelné izolaci. Tloušťka hlavní tepelné izolace většinou odpovídá výšce krokví. Při realizaci je třeba počítat s šířkou izolace o 10 až 20 mm větší.

Nejčastější konstrukce šikmé střechy je klasická dvouplášťová skladba. Díky kvalitním pojistným hydroizolacím lehce propustných pro vodní páru lze snadno docílit požadovaného kvalitního zateplení interiéru ve vrstvách mezi a pod krokvemi Zateplování střechy Zateplení šikmé střechy zespodu bez původní difuzní folie. 20. 7. 2015. Relativně často se při rekonstrukci rodinného domu řeší situace, kdy původní střecha neobsahuje pojistně hydroizolační vrstvu (PHI) a původní střešní krytina je v bezvadném stavu Pokud se jedná o zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi, tak je asi nejlepší kombinace, kdy vata v rolích se vloží, na požadovaný rozměr uřízne z role a pod krokve se použije vata v deskách. Asi se s ní lépe manipuluje ve volném prostoru, kde se není tak čeho chytit, ale není to pravidlem Orientačně lze použít Kalkulačku zateplení. Skladba jednotlivých vrstev konstrukce šikmé střechy: Pojistná hydroizolace (Tyvec Solid, Tyvek Soft Antireflex) Izolace mezi krokvemi; Izolace pod krokvemi 1; Parotěsná folie (Isover Vario KM Duplex UV) Izolace pod krokvemi 2; Pohledová vrstv

Zateplením mezi a pod krokvemi! 17.11.2014. O úsporách energií se toho napsalo již dost. Všichni již vědí, že teplo uniká jak okny, dveřmi, stěnou či střechou a že nejlepší způsob, jak ušetřit na nákladech za topení, je izolovat. Dnes tedy přinášíme postup na montáž střešní izolace jak mezi, tak pod krokvemi Šikmé střechy se nejčastěji zateplují dvěma způsoby - mezi krokvemi a pod nimi nebo nad krokvemi. Zateplení nad krokvemi přitom představuje způsob, jak dosáhnout energeticky úsporného standardu. Rozpětí mezi krokvemi se doporučuje rozvrhnout na 1 000 mm. Na konstrukci krovu se klade bednění, které tvoří podkladovou vrstvu pod tepelnou izolaci 7. srpna, 2018. Šikmé střechy se nejčastěji zateplují dvěma způsoby - mezi krokvemi a pod nimi nebo nad krokvemi. Zateplení nad krokvemi přitom představuje způsob, jak dosáhnout energeticky úsporného standardu. Rozpětí mezi krokvemi se doporučuje rozvrhnout na 1 000 mm. Na konstrukci krovu se klade bednění, které tvoří podkladovou vrstvu pod. - nejprve mezi krokve a pak pod krokve, čímž výrazně omezíme vliv tepelných mostů dřevěných trámů. Postup při zateplení střechy mezi a pod krokvemi je následující: Důkladně změříme vnitřní rozteč mezi krokvemi, izolační desky řežeme vždy asi o 2 cm širší z důvodu řádného dotěsnění podél krokví

Pokud chcete zabránit únikům tepla v zimních měsících, a zároveň nepustit do domu horký vzduch v letních měsících, určitě nezanedbejte kvalitní zateplení vaší střechy. Existují dva druhy zateplení šikmé střechy, a to mezi + pod krokvemi a nad krokvemi. Stále více se setkáváme se zateplením střechy nad krokvemi Izolace se vkládá mezi krokve vždy větší, a to cca o 1-2 cm, aby v konstrukci dostatečně držela díky rozepření. Mezi krokve můžeme použít jak izolaci ve formě desek, tak v rolích. Přečtěte si také článek na TZB-info: Jak se vyhnout chybám při v zateplení šikmé střechy Zateplení mezi krokvemi neslouží pouze k zabránění úniku tepla z obytných prostor, ale také dokáže ochránit před slunečními paprsky v létě. Díky tepelné izolaci se vám prostě půdní prostory nebudou přehřívat. Izolace mezi krokve - jaké materiály. Materiálů na izolace mezi krokve existuje několik Zateplení podkroví kamennou vlnou ROCKWOOL je velice jednoduché, a proto jsme pro vás připravili malý seriál, ve kterém vám ukážeme, jak na to. V tomto dílu. V projektu mám navrženo zateplení 16cm izolací mezi krovy a 10cm pod krovy. Domek stavíme svépomocí a já zvažuji, zda má izolace šikmé části střechy skončit v úrovni stropu (nad nímž je malý půdní prostor), nebo zdali má být provedena až po hřeben (čímž bych ale izoloval i neobydlený půdní prostor)

Dotaz 8338 - složení zateplení šikmé střechy bude zodpovězen technickými poradci. eStřechy.cz - poradna . odpovědět. složení zateplení šikmé střechy. Autor: N/A 13. 3. 2011. ( 12 cm mezi krokvemi + 5 cm pod krokvemi ) na samé spodní hranici , aby vyhověla současné normě.. Mezi a pod krokvemi Nad krokvemi V praxi se poslední dobou ukazuje, že konstrukce zateplení střechy nad krokvemi se stále častěji používají v kombinaci se zateplením střechy mezi a pod krokvemi

Provedení zateplení šikmé střechy podkrokvý. Instalace izolace z podkroví nevyžaduje demontáž střešního pokrytí, proto je to nejlepší způsob, jak rychle, levně, a především efektivně snížit množství tepla, které uniká z budovy. izolační vlna mezi krokvemi a panely Thermano pod krokvemi. 2 Zateplování mezi krokvemi je totiž ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří cca 20% plochy střechy). Vhodnější a ekonomicky výhodnější je zateplování nad krokvemi Deska PIR spodní střecha flís je určena pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi v kombinaci s minerální vatou mezi krokvemi, pod krytiny skládané i celoplošné. Splňuje zvýšený požadavek na vodotěsnost dle Pravidel cechu KTP konstr.typ 2.1, tř mezi krokvemi; Zateplení šikmé střechy pod krokvemi. Výhoda zateplení pod krokvemi spočívá v tom, že tento postup je pro realizaci tím nejjednodušším a finančně snadno dostupným. Izolační materiál se v tomto případě montuje pomocí přímých závěsů na krokve, posléze se utěsňuje a opatřuje omítkou mám na svém domě realizovanou v podkroví kombinaci zateplení polystyren pod krokvemi a mezi krokve jsem dal 12 cm vaty. Pod polystyrenem parozábranu a pod ní instalační mezeru do které jsem dal 10 cm vaty. Mohu zhodnotit jen z hlediska hlučnosti kde není problému a to nemám žádné prkenné bednění

První úrovní je zateplení šikmé střechy mezi krokvemi. Běžně se výška krokví pohybuje v rozmezí 160-200 mm, a pokud vyplníme tento prostor tepelnou izolací, tak podstatně snížíme tepelné ztráty. Vrstva tepelné izolace, ale není celistvá, protože je přerušená krokvemi, systematickými tepelnými mosty Při tomto způsobu zateplení vždy nejprve distancujeme konstrukci pod krokvemi. Obvykle použijeme distanční latě, kterými také vyrovnáme jejich nestejnoměrnou tloušťku či polohu (jsou tam až pěticentimetrové rozdíly). A mezi distanční latě se vkládá další vrstva tepelné izolace. Celá skladba je obdobná jako nad krokvemi Konstrukce zateplení střechy v našem případě výjimečně kombinuje izolaci nad, mezi i pod krokvemi a dobře na ní pochopíte právě nadkrokevní zateplení. Právě možnost vytvořit všechny nebo jednotlivé typy zateplení šikmé střechy pomocí jednoho systému je jeho velkou výhodou Dřív než vznikne projekt zateplení podkroví, musíme se rozhodnout, jakou izolaci šikmé střechy si zvolíme. Nabízí se několik způsobů: mezi krokvemi, pod krokvemi, nad krokvemi a kombinovaně - mezi krokvemi a pod krokvemi (použití více způsobů zateplení se však nedoporučuje). Mezi. Uložení izolace mezi krokve není.

Jak zateplit střechu mezi a pod krokvemi? - TZB-inf

Zateplení šikmé střechy pod krokvemi - Podkrokevní izolace

Pracovní postup zateplení šikmé střechy v podkroví rodinného domu pomocí minerální izolace ISOVER Unirol Profi. Odborník na izolace Karel Sedláček, prozradí. Pěna se pod tlakem nastříká ze spodní strany na prkenný záklop mezi krokve a po napěnění a zatuhnutí se seřízne, aby společně s krokvemi tvořila jednu souvislou rovinu. Zateplení střechy stříkanou PUR izolací je rychlé, těsné a pěna při napěňování vyplní každou dutinu Postup při zateplování šikmé střechy s izolací mezi a pod krokvemi 1. Materiály Knauf Insulation pro systémové řešení zateplení šikmé střechy. 2. Je-li použita kontaktní podstřešní fólie (například Homeseal LDS 0,04) zvolíme izolaci o stejné tloušťce jako je výška krokví. 3. Jednotlivé pásy izolace se řežo

Izolační deska z kamenné vlny ROCKMIN PLUS s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi je vhodná pro zateplení střech (nad krokvemi i mezi a pod krokvemi), jako výplň trámových stropů a podlah, na izolaci nepochozí podlahy na půdě i zavěšených podhledů. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti činí 0,037 W.m-1.K-1. K dispozici je v rozměru 1000 x 610 a také 1000 x 565. Popis řešení: Minerální izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách, mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle v tl. 140 - 160 mm. Vrstva pod krokvemi je 60 mm. Typ izolace zvolte podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy

U novostaveb je návrh skladby šikmé střechy většinou jednodušší, jelikož již v rámci projektu si můžeme zvolit buď nadkrokevní izolaci či klasické zateplení mezi a pod krokvemi, případně jejich kombinaci. Při výběru nejsme v zásadě téměř nijak omezeni Šikmé střechy 5 Zateplení šikmé střechy s izolací vloženou mezi a pod krokvemi Izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana vložena mezi dvě vrstvy izolace Izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana vlo-žena mezi 2. a 3. vrstvu izolace Izolace mezi a pod krokvemi, parozá-brana vložena mezi izolaci a konstrukci podhled Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi . Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z minerální vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ní.Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách Ve střešním plášti byly použity různé materiály, a proto bylo rozhodnuto o jednoduchém a bezpečném zateplení střechy. Odstranění skelné vaty ze stropu půdy a mezi krokvemi u okapu, vyjmutí polystyrénového granulátu a demontování krytiny. Nová skladba zateplení byla zvolena takto: - parozábrana běžného typu pod. Postup při zateplování šikmé střechy s izolací mezi a pod krokvemi 1. Materiály Knauf Insulation pro systémové řešení zateplení šikmé střechy. 2. Je-li použita kontaktní podstřešní fólie (například LDS 0,04) zvolíme izolaci o stejné tloušťce jako je výška krokví. 3. Jednotlivé pásy izolace se řežo

Způsoby zateplení šikmé střechy: 1 ) Zateplení mezi a pod krokve - jedná se o běžný způsob zateplení střechy zevnitř. Kdy aplikátor stříká pěnovou izolaci v požadované síle, dle přání zákazníka. Určujeme sílu vrstvy tak, aby zateplení střechy korespondovalo s celkovým zateplením domu První úrovní je zateplení šikmé střechy mezi krokvemi. Tím zabráníme prostupu tepla pravděpodobně nejvíce. Poté se zabýváme tepelnou izolací pod krokvemi - tedy směrem do interiéru. Tímto získáme správně odizolovanou konstrukci a tepelné mosty by měly být nanejvýš minimální. Zateplení do detail Zateplení šikmé střechy minerální izolací na bázi skla URSA Vám zajistí tepelnou pohodu v interiéru v zimě i v létě a zlepší akustické chování celé konstrukce. 1. Izolace mezi a pod krokvemi Nabízíme vám CAD detaily nejdůležitějších částí budovy, jedná se o CAD detaily na které se nejvíce ptáte: Venkovní kontaktní zateplení obvodové zdi, zatepelní šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi, zateplení těžké plovoucí podlahy, zateplení soklové části objektu, zateplení šikmé střechy nad krokvemi. Zateplení mezi a pod krokvemi Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách..

7 bodů, jak na zateplení šikmé střechy s izolací mezi a pod krokvemi: Pokud používáte kontaktní podstřešní fólii (například Homeseal LDS 0,04), zvolte izolaci o stejné tloušťce jako je výška krokví. Nařezejte jednotlivé pásy izolace vždy o jeden až dva centimetry širší než mezera, jakou jste naměřili mezi krokvemi • Šikmé střechy: izolace mezi krokvemi, pod i nad krokvemi, šikmé střechy do 45° i strmé šikmé střechy nad 45° s dodatečnou fi xací • Podkroví • Stropy (trámové stropy) • Stěny (lehké příčky, roštové konstrukce, vnitřní zateplení), aplikaci konzultujte s výrobcem • Tepelná, akustická a protipožární. Technologický postup ke stažení: Pavatex pod krokvemi ZDE>> Postup montáže: Zateplení mezi a pod krokvemi krok za krokem ZDE>> Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce šikmé střechy DIFFUROOF I Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce stropu bungalovu DIFFUTO

Zateplení šikmé střechy - postup Český Kutil

Mezi šikmé střechy řadíme ty, Zateplení střech je nezbytnou součástí staveb, Izolace mezi krokve je dnes již nedostačující a proto se používá v kombinaci s izolací pod krokvemi. Touto kombinací docílíme požadované kvality konfortu zateplení prostoru Zateplení šikmé střechy lze provést několika způsoby: nad krokvemi nebo mezi a pod krokvemi. Na našich prodejnách Vám nabízíme špičkové produkty předních světových výrobců: Knauf Insulation je výrobce špičkové skelné izolace a příslušenství pro střechy Dobrý den, postup je prakticky totožný s realizací zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a pod krokvemi. Jen je tam rozdíl v tom, že aby vám izolace nevypadávala, tak ji záměrně nařezejte o něco větší, nežli je rozteč trámů a pak se ještě používá provázek, kterým se zespodu pruhy tepelné izolace přidrží mezi. Zateplení šikmých střech mezi krokvemi. Vsazení tepelné izolace do konstrukce krovu má výhodu zejména při rekonstrukci střechy: že není nutné demontovat střešní krytinu a práce se provádějí ze strany interiéru. Podmínkou pro takovou aplikaci je ovšem plná funkčnost doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) pod krytinou Zateplení šikmé střechy Nejrozšířenějším typem střech u nás jsou šikmé střechy, jejichž prostory je možné využívat k podkrovnímu bydlení. Tradičním způsobem zateplení šikmé střechy je izolace vkládaná do prostoru mezi krokvemi a pod krokvemi. Stále častěji se však využívá také nová technologie.

Zateplení šikmé střechy - Nástřiková izolace

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi - Podkrokevní izolace

 1. Zateplení šikmé střechy E-ISOVER - tepelné izolace
 2. Nadkrokevní tepelná izolace a její kotvení - IZOLACE
 3. Jak se vyhnout chybám v zateplení šikmé střechy - TZB-inf
CAD detailyNepodceňujte zateplení podlahy pod šikmou střechouZateplení šikmé střechy - SESTAP, spolTepelná izolace mezi krokvemi již nepostačujeNadkrokevní izolace - zateplení podkroví, vikýřové systémy
 • Jak funguje oxygenerátor.
 • Autoradio jvc.
 • Tryptofan pro kocky.
 • Black light.
 • Stáj pro koně hračka.
 • Topografie koncetin.
 • Nahrat obrazek.
 • Jak se umira na rakovinu slinivky.
 • Kevin trapp.
 • Dort s jedlým papírem recept.
 • Dubnová ústava 1873.
 • Modriny priznak tehotenstvi.
 • Zhoubná cysta na vaječníku.
 • Přeměny energie v buňce.
 • Zakázané hudební skupiny.
 • Vlajky evropské státy.
 • Jména čarodějnic.
 • Svatojánský chléb pro kojence.
 • California letenky.
 • Citáty o řezání.
 • Hornbach cz osvetleni.
 • Samsung galaxy s8 elgiganten.
 • Angorská kočka.
 • Křišťálová pryskyřice složení.
 • Strojnické tabulky.
 • Pes se počůrává strachy.
 • Pyramida el castillo.
 • Fortune minecraft.
 • Obrazy na plátně vícedílné.
 • Vykup auta zkusenosti.
 • Narozeninove oslavy.
 • 101 hry.
 • Razítko na kelímky.
 • Postel s nebesy.
 • Geometrie felicia.
 • Škoda barvy ve spreji.
 • Rozpolcený online cz dabing zdarma.
 • Kalendář rybářky 2018.
 • Topol osika strom.
 • Steve n seagulls nothing else matters.
 • Mioweb nápověda.