Home

Interval prakticky možných hodnot

Tyto hodnoty oddělují interval prakticky možných hodnot (interval spolehlivosti, konfidenční interval) <a p, b p > od kritických intervalů, v nichž se hodnoty veličiny X vyskytují s pravděpodobností p, které říkáme hladina významnosti. Nejčastěji volíme p = 0,01 nebo p = 0,05 V matematice se jako interval označuje množina reálných čísel, které leží mezi dvěma určenými čísly, která se označují jako meze intervalu.Rozdíl mezi mezemi se označuje jako délka, šířka, rozměr nebo velikost intervalu. Např. interval (;) popisuje množinu reálných čísel mezi 10 a 15, bez těchto čísel. Interval ; pak označuje množinu. Množina hodnot typu interval je neprázdnou a souvislou podmnožinou množiny hodnot zvoleného ordinálního typu — hostitelského typu intervalu — vymezenou v popisu intervalu (obrázek 32) jeho horní a dolní mezí. Obrázek 32: Popis typu interval

Tyto hodnoty oddělují interval prakticky možných hodnot (interval spolehlivosti, konfidenční interval) < a p, b p > od kritických intervalů, v nichž se hodnoty veličiny X vyskytují s pravděpodobností p, které říkáme hladina významnosti. Nejčastěji volíme p = 0,01 nebo p = 0,05 INTERVALOVÉ ODHADY PARAMETRŮ ZÁKLADNÍHO SOUBORU PT(12≤≤τ T=1-) α Interval spolehlivosti pro parametr τ při hladině významnosti α∈(0,1) je určen statistikami T 1 a T 2:. toto je bodový odhad neznámé střední hodnoty μvypočítaný zprvkůvýběru - nevíme nic o jeho vztahu ke skutečné střední hodnotě Ahoj, mám úkol a nemůžu přijít na to, kde mám chybu...chtěla bych poprosit o pomoc, zkoušela jsem to různě, tohle je můj poslední pokus... =KDYŽ(I6 200;I6 300;12) 1) pokud je číslo menší než 200, sleva je 0% 2) pokud je číslo v intervalu - >200, 300, sleva je 8% 3) pokud je číslo větší než 300, sleva je 12% Mockrát děkuji za odpovědi a váš čas Interval možných hodnot testového kritéria je rozdělen na Tato pravděpodobnost se prakticky obvykle určuje tak, že se stanoví tzv. p-hodnota (podrobněji viz dále), což je zelená plocha na obrázku a pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy se vypočítá 1 -p Interval je vzdálenost mezi dvěma tóny. Ozvou-li se oba tóny současně, jedná se o interval harmonický , zazní-li po sobě, jde o interval melodický . Obsa

Takto rozšířený interval hodnot obsahuje skutečnou (pravou) hodnotu měřené možných ovlivňujících veličin. 7 používány prakticky jako synonyma. V souladu se současnými zvyklostmi se v této publikaci budeme držet pravidla, že pojem faktor je používán pro bezrozměrné veličiny, zatímco. Prosim Vas mam problem. Potrebuju nastavit ve funkci kdyz podmnku ze treba A1= v intervalu od 1 do 20. pokud je podminka splnena tak se to bude rovnat jine bunce a kdyz ne tak 0. jde mi jenom o to. - interval spolehlivost - množina nulových hypotéz přijatelných po . H0 - interval spolehlivosti pro rozdíl dvou stř.hodnot: (x1 - x2 )+- t([m+n-2] . ( [s12 /m + s22 /n] Analýza rozptylu dvojného třídění: výchozí pozorování jsou roztříděna podle dvou třídících faktorů - kvalitativních kritérií (a,b

Testování statistických hypoté

Interval spolehlivosti není definitivní rozsah věrohodných hodnot pro parametr vzorku, i když jej lze chápat jako odhad věrohodných hodnot pro parametr populace. Konkrétní úroveň spolehlivosti 95% vypočítaná z experimentu neznamená, že existuje 95% pravděpodobnost, že parametr vzorku z opakování experimentu spadá do tohoto. interval prakticky možných hodnot (interval spolehlivosti, konfidenční interval) < ap, bp > od . kritických intervalů, v nichž se hodnoty veličiny . X. vyskytují s pravděpodobností . p, které říkáme hladina významnosti. Nejčastěji volíme . p = 0,01 nebo . p = 0,05. Pro oboustranné odhady volíme: , pro jednostranné buď . nebo Pro dvě proměnné existuje celkem 2 2 2 =16 různých funkcí nabývajících všech možných hodnot pro všechny možné kombinace dvou proměnných. Pro tři proměnné je to již 2 2 3 =256 různých funkcí a pro více proměnných tento počet neustále roste Z výše uvedených hodnot systematické chyby a reprodukovatelnosti lze odhadnout hodnotu nejistoty měření ± 16 μmol/l. Interval možných hodnot 94,5 ± 16 poskytne při dosazení krajních hodnot do kalkulátoru eGFR (MDRD) hodnoty eGFR vyšší než 1 ml/s/1,73 m 2. Doporučený postup výpočtu eGFR totiž výsledky eGFR nad 1,0.

Interval (matematika) - Wikipedi

TYPY VÝČET, INTERVAL A MNOŽINA (Programování v jazyku

Kurz Excel prakticky (jeden den) (které je počítáno z 5ti možných hodnot) prodej se bere za kvartál (takže 4 sloupce) Honza says: 21.9.2016 at 7:37 aby se po výběru údajů z rozbalovacího okna zobrazil v jiné buňce vybraný časový interval, např. 11:00 - 13:00. Děkuji za odpověď. Ŕoberto says: 3.6.2017 at 13:1 specularExponent - specular exponent v Phongově matematickém výrazu, platí: čím vyšší hodnota, tím vyšší lesklost materiálu virtuálního povrchu, povolený rozsah hodnot v SVG: od 1.0 do 128.0, výchozí hodnota 1; lighting-color - definuje barvu světla u všech třech typů osvětlení. Nabývá možných hodnot. *pravidlo, které nám říká, že oborem prakticky možných hodnot náhodné veličiny X, která má rozdělení N(ný,sigma), je interval (u-3sigma;u+3sigma) Jaké znáte techniky náhodného výběru zdravim.. Pottřeboval bych zadat do excelu číselný interval např (10,30). Je to možné aby se buňka chovala jako interval s krokem například 1 ? Už jsem vyzkoušel snad vše..poraďte mi prosím díky z Hoci sa DAO nachádza prakticky v celom tele, najdôležitejším miestom ( 50% -ný pravdepodobnostný interval). V práci autorky Mariska de Wild-Scholten je schéma možných vplyvov na zmenu aktivity DAO a dôsledky týchto zmien

P(m - 3s ‹ X ‹ m + 3s) » 1 pro interval prakticky možných hodnot (m - 3s; m + 3s) 16.11.1998. Cvičení. Výpočty pomocí rozdělení spojitých náhodných veličin. 23.11.1998. Přednáška. · Logaritmicko normální rozdělení Interval spolehlivosti není definitivní rozsah možných hodnot parametru vzorku, i když to může být chápáno jako odhad možných hodnot pro parametr populace. Zvláštní intervalu spolehlivosti 95%, přepočítáno z experimentu, neznamená, že existuje 95% pravděpodobnost, že parametr vzorku z opakování experimentu, které. Potom , čiže , čo je ekvivalentné .Keďže , dostávame nakoniec .Teda interval (je to náhodný interval!) obsahuje skutočnú hodnotu s pravdepodobnosťou (približne) 95%, je to 95%-ný IS pre. Príklad: Majme populáciu mužov so strednou výškou a smerodajnou odchýlkou , ktorá má normálne rozdelenie.Predpokladajme, že smerodajnú odchýlku populácie poznáme, ale strednú.

může nabývat jedné hodnoty z její domény, tj. množiny možných hodnot dané proměnné. Podmínkou pak můžeme jednoduše chápat libovolnou závislost, relaci mezi několika proměnnými. Podmínka nám tedy zužuje množiny hodnot, kterých mohou dané proměnné nabývat V zásadě platí, že logickou hodnotu (která je diskrétní veličinou) má smysl reprezentovat pomocí napětí (které je analogovou, a tudíž spojitou veličinou) pouze tak, že jedné logické hodnotě přisoudíme celý interval možných hodnot napětí a druhé logické hodnotě jiný interval napětí (samozřejmě disjunktní) Vodní stopa stanovená metodou čisté bilance se pohybuje kolem nulových hodnot, protože výpar z vodní nádrže je prakticky vyrovnán srážkami. Hodnota vodní stopy fáze výstavby vodní nádrže i při uvažované životnosti 100 let vychází orientačně na úrovni od 0,26 do 3,09 m 3 ·MWh -1 Nejistota měření určuje interval okolo výsledku měření, ve kterém leží (s určitou naměřené hodnoty x představují určitý malý výběr z prakticky neomezeného množství hodnot, kterých veličina může nabývat. Výběrového průměru proto, že hodnota, která se uvádí jako výsledek měření, možných variant. S touto vysokou pravděpodobností - prakticky s jistotou - leží všechny hodnoty normální náhodné veličiny v intervalu 3 . Jestliže naopak volíme pravděpodobnost, určíme interval, ve kterém se zvolenou pravděpodobností leží hodnoty normální náhodné veličiny. Volme např. P = 0,95, potom z = 1,96

Tyto hodnoty odd\u011bluj\u00ed interval prakticky mo

 1. Pak následuje interval hodnot , který je ale velmi úzký a proto ho rostoucí funkce překoná ve velmi krátkém čase. Čas , kdy funkce vstupuje do intervalu hodnot je tak prakticky stejný jako předtím, tvar funkce (*) je proto také prakticky stejný (už se liší jen v hodnotě , a proto vypadá skoro stejně jako dřív
 2. Percentil tak přibližně určuje pořadí studenta přepočítané na interval 0 až 1 (resp. 0 - 100%). Při výpočtu percentilu dosaženého studentem se spočítá počet studentů, kteří měli výsledek horší než daný student, přičte se polovina studentů, kteří měli výsledek stejný jako daný student, a určí se, jak.
 3. V praxi však často nastane problém, že když určujeme interval, ve kterém se procentně bude nacházet zjišťovaná neznámá, je to interval tak široký, že je nám to na nic. Ale když děláme rozbor preferencí na vzorku 1000 lidí a jako výsledek uvedeme preference Demokratické strany u celé populace jsou na 100% v intervalu 10.
 4. Prohledávání obvykle probíhá systematicky, např. zvolí se jedna z možných hodnot prvku a 1 (reprezentující konkrétní cestu mezi jednou z dvojic uzlů) a postoupí se k prvku a 2, pro něj se opět zvolí konkr. hodnota a tak se postupuje až k a n
 5. ační analýza (DA, discri
 6. • odpočet měřičů, interval podle kalendáře • seznamy operátorů, alarmů a událostí • záznamy poruch (průběhy efektivních hodnot) Jako paměťové médium se používá SD karta, která má prakticky neo-mezenou dobu pro záznam a kterou je možno také jednoduše na místě vyměnit

problematiky mikrobiologických zkoušek kalů a možných vlivů na výsledky zkoušek v důsledku nakládání s odebranými vzorky, přednáška Ing. Technologie čištění odpadních vod na zařízení je prakticky neměnná a nedochází mimo deklarovaný interval hodnot CRM se nacházely výsledky laboratoře 1, laboratoře 2. n - počet všech možných pokusů - konečné číslo Př. Jaká bude pravděpodobnost, že v dodávce 100 krabic plazmových televizorů bude 5 krabic vyřazeno z důvodů porušených obalů. - m = 5, n=100 P(A) = 5/100 = 0,05 = 5

Tabulky g. 16. Základní operace (relativní a absolutní odkazování) Při dostatečně velkých četnostech je přibližný interval spolehlivosti (log (OR)- S.E.(log(OR))z(alfa/2); log (OR)+ S.E.(log(OR))z(alfa/2)) Internetové zpracování periodické tabulky prvků.Podrobné informace o každém chemickém prvku včetně jeho výskytu, vlastností, laboratorní přípravy, průmyslové. dalších možných druh ů jev ů, nap ř. bod varu vody, nemají prakticky žádný rozptyl, náhodné veli činy mají vždy rozptyl (obr. č. 2.1). Celé toleran ční pole hodnot rozd ělíme na 7 stejných interval ů - t říd, každá o ší řce 15 PV 100, PV 50 a PV 20). V případě, že se jedná o posouzení vhodnosti několika možných hrázových profilů a výběr optimálního umístění nádrže, násobí se počet potřebných vstupních hodnot, což se pochopitelně projeví ve zvýšení finančních nákladů na projekt

přípustné rozmezí (interval) hodnot - příklad: standardní doba dozvuku T [s]. Limitní hodnota je hodnota kritéria, která v dané době, v dané společnosti, na daném území apod. je považována za hraniční mezi vyhovujícím a nevyhovujícím stavem. Je přirozené, že s rozvojem společnosti a techniky se limitní hodnoty mění ♦prakticky pouze doplnění tabulky o nové atributy 1:N ♦vytvoření agregovaných hodnot ♦součet, min, max, průměr, regresní křivka ♦majoritní hodnota, počet různých hodnot, výskyt konkrétní hodnoty ♦do této skupiny patří časové řady M:N ♦nutná volba úlohy, zda chceme 1:N nebo 1: Samostatnou kapitolou při testování nesmyslných hodnot představují datumová pole. Formát datumu a času je věcí dosti proměnnou a už v tomto směru je potřeba takový vstup otestovat (to jsem tu už zmínil). Ovšem tato vstupné pole umožňují i vložení hodnot, které vypadají formálně správně, přesto jsou nesmyslné

0 100 0 xmax xmin 100 0 R xc 0 R/100 xs 100 0 p 100 xc p s 100 0/x 0 s x R 0 s x R k 0 s 0 1.5 0.5 ( 50 10 1) 3.5 3% 0 1.5 ˙ 10 0.5 (50 10) 100 0.35 0.3mA (a) P ístroje s konstantní absolutní chybou: jde o p ístroje, vykazující tzv. aditivní chybu, tj. chybu nulové hodnoty Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur Kód poruchyMíto poruchyPravděpodobná příčina P1336 Přerušování přerušení enzoru otáček klikového hřídele (ACURA, HONDA) Mezní hodnota točivého momentu motoru (AUDI, VOLKWAGEN) Varianta ytému polohy klikového hřídele nebyla naučena (BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GMC, JAGUAR) Čidlo polohy 5V do škrticí klapky (DODGE) Chyba vtupního ignálu nímače polohy klikového. Co je to statistika? Význam slova statistika. V první řadě je třeba podotknout, že slovo statistika má významů hned několik. Je pravděpodobné, že jako první z nich přijde čtenáři na mysl statistika jako vědní disciplína, což je právě význam, o kterém pojednává tato kapitola

Funkce KDYŽ v excelu - zadání více podmínek, interval

 1. 3.12.2015 3 Skutečná (pravá) chyba ε = X - x i, X - je pravá (skutečná) hodnota, kterou prakticky nikdy neznáme x i -je pozorovaná (měřená) hodnota Průměrná skutečná chyba, n - je počet měření Pravděpodobná chyba r, platí že polovina možných chyb má absolutní hodnoty vetší resp. menší (tj. leží uprostřed seřazených absolutníc
 2. Interval Pravděpodobnost realizace uvnitř intervalu Pravděpodobnost realizace vně intervalu μ ± 1σ 0,683 0,317 μ ± 2σ 0,954 0,046 μ ± 3σ 0,997 0,003 Z tabulky 2 vyplývá, že pravděpodobnost realizace náhodné veličiny s normálním rozdělením v intervalu μ ± 2σ je lehce přes 95%
 3. Příkladem může být měření škodlivin v ovzduší. Každá škodlivina (SO2, prachové částice, ) má stanovenou normu středních hodnot za určitý čas (např. za den), která by neměla být překonána. ZS je zde teoreticky nekonečný počet možných měření
 4. Nejistoty měření jsou integrální součástí procesu metrologické návaznosti, standardizace / harmonizace, kalibrační hierarchie, hodnot certifikovaných referenčních materiálů a patří k základním pilířům zabezpečování kvality výsledků měření VIM3 [1]. Nejistota doprovází každý výsledek měření bez výjimky
 5. Ústav technologie, mechanizace a ízení staveb Teorie měření a regulace ©2015 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS -2015/2016 nejistoty - 2 17.SPEC-ch.3. semmm
 6. Jedním z běžných argumentů pro volbu tepelného čerpadla je také jeho bezúdržbovost. Tepelná čerpadla jsou skutečně prakticky bezúdržbová. I u tepelného čerpadla, stejně jako u téměř každé jiné věci, platí, že pokud se o něj
 7. 480. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Vláda nařizuje podle § 35 odst. 2, § 36 a § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 134c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

Interval (hudba) - Wikipedi

Hladina spolehlivosti - udává ji vztah (1-a) = P a je to pravděpodobnost, že nebude překročen interval spolehlivosti. Kritická hodnota n.v. - označuje se ua,n a je to mez, která může být překročena jen s velmi malou' pravděpodobností a. Používá se při testu odlehlých hodnot. Inženýrská geodézie 1-1 * 5 Pomocí hodnot v poli S nyní snadno určíme v konstantním čase součet libovolného úseku pole A.Součet prvků na indexech z polouzavřeného intervaluČíslo x je nejmenší číslo, které ještě patří do polouzavřeného intervalu [x,y); číslo y je nejmenší číslo, které do něj již nepatří.[x,y) je roven S[y]-S[x].Je tomu tak proto, že S[y] je rovno součtu prvků pole A. Fibrilace síní postihuje 1-2 % populace, v následujících 50 letech se očekává další nárůst její prevalence, je spojena s vyšší mortalitou. Pacienti s fibrilací síní jsou častěji hospitalizováni, mají nižší kvalitu života, sníženou zátěžovou kapacitu. Přehledný článek pojednává o diagnostice a terapii fibrilace síní z pohledu praktického kardiologa a.

Excel a interval hodnot - Živě

Zabřezávání krav po I. inseminaci dosahuje v současné době úrovně necelých 45 %, prodloužil se interval na 82 dní, servis perioda (SP) na 117 dní i mezidobí na 399 dní. Výsledkem je pokles stavu březích plemenic ze 770 000 na 603 000 ks, což se nepříznivě promítá do počtů narozených telat Ačkoliv existuje řada diskusí o možných příčinách (viz níže), překvapivě málo pozornosti bylo věnováno jeho skutečnému výskytu v současné éře moderní dialyzační technologie. Reálný výskyt hypoxémie v průběhu HD nebyl znám, resp. byl pouze odhadován, a klinické důsledky nebyly prakticky vůbec zvažovány Variabilita srde čního rytmu odráží kolísání RR interval především vlivem parasympatiku 2.1 Analýza variability srde Analýza variability srde čního rytmu se používá k Cílem analýzy HRV je zkoumání sinusového rytmu, který je m nerv ovým systémem. Proto by se m však prakticky nemožné, a proto se obvykle HRV u Tento interval je možno nastavit v uživatelském menu (viz kap. 6.2) Pokud je dosaženo tlaku P3 před ukončením tohoto intervalu znamená to, že tlakování bylo normálně ukončeno. Pokud ale tento časový interval doběhne před dosažením tlaku P3, je systém odstaven do havarijního stavu 'dlouhodobé tlakování soustavy' Oba léky významně snižují riziko relapsů a nových ložisek na MR, liší se z pohledu možných nežádoucích účinků. Gilenya je již déle na trhu a užívá se 1x denně ve formě tabletky a je obvykle dobře tolerována. Prakticky je tedy u Mavencladu možné otěhotnět 18 měsíců od zahájení léčby, následuje 30.

Interval spolehlivosti - Confidence interval - qaz

Vychází ze srovnání s etalonem (jeho hodnotou, tvarem, barvou, vzhledem, definovanými vlastnostmi, ). Získané kalibrační či cejchovní hodnoty pak mohou sloužit například pro korekci naměřených hodnot, čili ke zpřesnění výsledku (skutečně naměřených - zjištěných hodnot) Než se pustíme do popisu možných hodnot vlastnosti, musíme si definovat typy časových úseků, které máme při definování chování k dispozici. Časové intervaly. Životní cyklus zobrazení webového fontu probíhá vždy těmito třemi fázemi: Interval blokování (Block period

• veškerá syntaxe i sémantika možných konstrukcí, jichž je omezený počet, je normalizována, • vše, co není výslovně povoleno, je zakázáno. V dalším textu budeme pro popis syntaktických pravidel zápisů programů používat dvou druhů notací především grafů syntaxe, ale také Backus-Naurův formalismus Předoperační hodnoty CEA >40 µg/l jsou charakteristické pro kratší interval bezpříznakového přežití nemocných s karcinomem mléčné žlázy. Na základě předoperačních hodnot lze posoudit možnost radikálního zásahu u kolorektálního karcinomu. Platinou navozená neurotoxicita − přehled možných mechanismů vzniku.

Testová statistika (7.4) je -0.4731. Test má p-hodnotu 0.636, takže nulovou hypotézu nelze zamítnout. Interval spolehlivosti říká, že rozdíl mezi procentem lidí žijících na venkově a procentem lidí žijících ve velkoměstech je s pravděpodobností 0.95 někde mezi 6.9 a 11.9 Polar GRIT X - sportestr, jenž vznikl na platformě řady Vantage je především outdoorový sportestr, čemuž napovídá konstrukce, odolnost kostry (military standard 810G), vylepšená vodotěsnost (WR100).Výdrž baterie, se zapnutou GPS je minimálně 40 hodin při maximální citlivosti. V úsporném režimu lze získat až 100 hodin kontinuálního záznamu, včetně aktivní GPS Design byl v rámci modernizace opět zdokonalen a vybroušen. Nyní vypadá ještě osobitěji, sportovněji a mohutněji. Nové BMW X1, které je vybaveno sportovními, avšak hospodárnými tříválcovými a čtyřválcovými motory BMW TwinPower Turbo a disponuj -prakticky nepřichází v úvahu, velice pracné, je - Časový interval pořízen popisné (popis možných hodnot atributů a jejich význam) a časové (jakou dobu zahrnují - kdy byly aktuální). -Formát dat (typ souboru, předávací médium) Obrázek č. 3. Tomograf intervalů možných hodnot nepozorovaných proměnných překrytý dvourozměrným normálním rozdělením Zdroj: Schuessler 1999: 10580. Validita Kingova modelu závisí na splnění předpokladu o rozdělení hodnot a . Tento poměrně silný předpoklad proto kritizuje řada autorů Jedním z běžných argumentů pro volbu tepelného čerpadla je jeho bezúdržbovost. Tepelná čerpadla jsou skutečně prakticky bezúdržbová. I u tepelného čerpadla platí, že pokud se o něj budete správně starat a budete mít vše správně nastaveno, bude Vám sloužit ještě lépe a ještě úsporněji. V tomto.

 • Zážitky v praze pro dva.
 • Sadrova dlaha na ruku.
 • Great rift valley countries.
 • Jak se zbavit zamilovanosti.
 • Španělské zvyky.
 • Pms praha.
 • Vw scirocco motory.
 • Avia s 430.
 • Wegenerova granulomatoza wiki.
 • Kastrace kočky cena 2019.
 • Šampon proti lupům a svědění.
 • Karty bohyně.
 • Nejlepší merch creep.
 • Ghost meter.
 • Obrázky na cigaretách žaloba.
 • Chirurgicka ocel sety damske.
 • Super zoo varnsdorf.
 • Avokado v troube.
 • Makita hw101.
 • Na stopě zločinu film.
 • Nahrat obrazek.
 • Jaký steak je nejlepší.
 • Acroyoga ostrava.
 • Ecp test.
 • Druhy obezity.
 • Vec na e.
 • V zajetí démonů 2 cz online zdarma.
 • Druhy policie.
 • Co roste v lese.
 • Letiště praha rekonstrukce.
 • Budoshop zlín.
 • Přívlastek rozvitý.
 • Členské státy eu.
 • Mčr rally 2019 tabulka.
 • Turistické nálepky deník.
 • Youtube downloader chrome mp3.
 • Sníh krkonoše labská bouda.
 • Anna ze zelených vršků 1985.
 • Master of rock 2017 fotky.
 • Šedá podlaha v interiéru.
 • Bazar televize.